motivácia odbornosť dôvera

PaedDr. Eva Balážová - LINGUA CREDO

Bela IV. 6
Zvolen
96001
0911 422 828
eva.balazova@lingua-credo.sk

Webové stránky na precvičovanie angličtiny

 
 
 
posluchy, videá, cvičenia na gramatiku a slovnú zásobu, aplikácie na stiahnutie, biznis a pracovná angličtina, 
 
 
čítanie, písanie, počúvanie, gramatické cvičenia, videá, podkasty, reálie a materiály ku skúškam a testom
 
 
 
jazykové interaktívne hry na slovíčka, pesničky, príbehy, hravý nácvik písania
 

Online interaktívne úlohy k lekciám v učebnici Project

Pre vstup do cvičení klikni na obrázok svojej učebnice:

Study tips

Ako sa učiť slovíčka na Quizlet.com
Čo je Quizlet.com? Quizlet.com je webová stránka, na ktorej má jazyková škola Lingua Credo zaplatený svoj priestor a umožňuje pre študentov vytvárať online ozvučené slovníky k našim kurzom.  Je to nástroj na učenie sa slovíčok pomocou interaktívnych aktivít. Môžete ho používať na telefóne,...
Online slovíčka k maturite z angličtiny
Jeden z najčasteších dôvodov, prečo majú maturanti ťažkosti na ústnej skúške, sú nedostatky v slovnej zásobe. Pri práci s maturantami sa stretávam s nedostatočnou alebo len pasívne naučenou slovnou zásobou, čo vedie k neschopnosti vyjadriť myšlienku, narúša to výrazne plynulosť prejavu. Takáto...
5 dôvodov prečo sa učiť angličtinu v zrelom veku
V jazykovej škole Lingua Credo  sa stáva dobrou tradíciou otvárať kluby anglického jazyka pre dospelých. Väčšina našich dospelých klientov je v zrelom veku, kedy už majú vyrastené a samostatné deti,  majú snáď viac času na seba a rozhodli sa ho využiť na vzdelávanie. Pri práci...
5 dôvodov prečo si spraviť FCE
1. Dôkaz  V mnohých prípadoch dnes už nestačí uviesť do životopisu, že viete po anglicky. Je potrebné doložiť toto tvrdenie certifikátom. FCE certifikát je hodnoverným dôkazom, že vaše ovládanie angličtiny dosahuje úroveň B2 (Spoločného európskeho referenčného rámca). Je to najrozšírenejšia...
Vivat chybám v angličtine!
"Najväčšia chyba, ktorú v živote môžete urobiť, je mať neustále strach z toho, že nejakú chybu urobíte." Elbert Hubbard Táto pravda platí stonásobne aj pri osvojovaní si cudzieho jazyka. Aj vám niekedy chodia po rozume myšlienky typu: "Nejdem do kurzu, nebudem tam zo seba robiť blázna....
Pamäť a zabúdanie
Pamäť a zabúdanie sú dva prirodzené procesy, ktoré vstupujú do hry, keď sa učíme cudzí jazyk bez ohľadu na to, či chceme alebo nie. Nedokážeme "vypnúť" zabúdanie alebo "vymazať" pamäť. Môžeme ale potlačiť zabúdanie a posilniť pamäť. Ako? Správnym postupom pri učení sa cudzieho jazyka a...
Zásady oddychového čítania v angličtine: ·       Čítajte pomaly, potichu a plynule. ·       Nehľadajte každé neznáme slovo v slovníku. Radšej sa po odstavci spýtajte: Čo som z toho pochopil? Snažte sa domyslieť si...