motivácia odbornosť dôvera

Bela IV. 6
Zvolen
96001
0911 422 828
eva.balazova@lingua-credo.sk

Cenník

Platný od 15.8.2017
 
Zápisné: 4 EUR
 
Zľavy:
 • pri zápise do 30.6.2017 -6% na 1 semester (platí pre celoročné kurzy v kluboch) za podmienky, že  zálohová faktúra na 1. semester bude uhradená do 5.7.2017
 • rodinná zľava na kurzy v kluboch a miniskupinkách -10% (súrodenci, rodičia a deti, manželia)
Zľavy nie je možné kombinovať.
 
Cena kurzu v klube zahŕňa:
 • učebnice (v hodnote 11 - 31 EUR v závislosti od kurzu)
 • kurzový poplatok 
 • vstupný a výstupný test
 • náklady na kvalifikovaného lektora
 • pravidelné hodnotenie, elektronická žiacka knižka eCill
Názov kurzu Rozsah Klubová forma  5 - 8 účastníkov Cena do 30.6.  -6%

Kids´ Club  

2x45 min

142 € / 1 semester


 

Big Ben Club 1

Big Ben Club 2

2x45 min

142 € / 1 semester   

Big Ben Club 3 - 4

2x45 min

147 € / 1 semester   

Big Ben Club 5 - Teens 

2x60 min

152 € / 1 semester 

 
Maturita Club B1, B2, C1 1x90 min 132 € / 1 semester   

Oxford Club 1, 2, 3 

2x60 min 157 € / 1 semester   
Stonehenge Club 1, 2, 3, 4 2x60 min 162 € / 1 semester   

Hyde Park Club
1x90 min 162 € / 1 semester   
Cambridge Club FCE 1x90 min 132 € / 1 semester   
ANJ pre lekárov 1x90 min 175 / 1 semester  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cena kurzu v miniskupinke zahŕňa:
 • kurzový poplatok 
 • vstupný a výstupný test
 • náklady na lektora
 • pravidelné hodnotenie, elektronická žiacka knižka eCill
 
Názov kurzu Rozsah Miniskupinka 3 - 4 účastníci
Kids´ Club 2x45 min 175 € / 1 semester 
 

Big Ben Club 1

Big Ben Club 2

2x45 min 175 € / 1 semester 
 
Big Ben Club 3 - 4 2x45 min 180 € / 1 semester 
 
Big Ben Club 5 - Teens 2x60 min 190 € / 1 semester 
 
Cambridge Club FCE 1x90 min 185 € / 1 semester

 
 
Oxford Club 1, 2, 3 1x90 min 185 € / 1 semester 
 
Stonehenge Club 1, 2, 3, 4 2x60 min 210 € /1  semester 
 
Hyde Park Club 1x90 min 185 € / 1 semester 
 

Klient platí jednorazovo cenu učebnice (-10 - 20% z MOC)

 

Cena individuálnej a párovej hodiny zahŕňa:

 • kurzový poplatok
 • vstupný a výstupný test
 • náklady na lektora
 • pravidelné hodnotenie, elektronická žiacka knižka eCill
Názov kurzu Rozsah Cena
Individuálna hodina angličtiny  /aj online/ 60 min 15€ 
Párové hodiny - 2 účastníci  /aj online/ 60 min 9,50€ 

Klient platí jednorazovo cenu učebnice (-10 - 20% z MOC) na začiatku s prvou faktúrou.