motivácia odbornosť dôvera

PaedDr. Eva Balážová - LINGUA CREDO

Bela IV. 6
Zvolen
96001
0911 422 828
eva.balazova@lingua-credo.sk

Cenník

Platný od 1.6.2018
 
Zápisné: 4 EUR (len noví klienti)
 
Zľavy:
 • pri zápise do 30.6.2017 -6% na 1 semester (platí pre ročné kurzy v kluboch) za podmienky, že zálohová faktúra na 1. semester bude uhradená do 5.7.2017
 • rodinná zľava na kurzy v kluboch a miniskupinkách -10% (súrodenci, rodičia a deti, manželia)
Zľavy nie je možné kombinovať.
 
Cena kurzu v klube zahŕňa:
 • učebnice (v hodnote 11 - 31 EUR v závislosti od kurzu)
 • kurzový poplatok 
 • vstupný a výstupný test
 • náklady na kvalifikovaného lektora
 • pravidelné hodnotenie, elektronická žiacka knižka eCill
Názov kurzu Rozsah Klubová forma  5 - 8 účastníkov Cena za 1. sem. do 30.6.  -6%
Škôlkari - Kid´s Club 2x45 min 145 € / 1 semester   

Big Ben Club 1

Big Ben Club 2

2x45 min

145 € / 1 semester  136,30 €

Big Ben Club 3 - 4

2x45 min

150 € / 1 semester  141 

Big Ben Club 5 - Teens 

2x60 min

155 € / 1 semester 

145,70 
Maturita Club B1, B2, C1 1x90 min 135 € / 1 semester  126,90 €

Oxford Club 1, 2, 3 

2x60 min 160 € / 1 semester  150,40 
Stonehenge Club 1, 2, 3, 4 2x60 min 165 € / 1 semester  155,10 

Hyde Park Club
1x90 min 165 € / 1 semester  155,10 
Cambridge Club FCE 1x90 min 135 € / 1 semester  126,90 
ANJ pre lekárov 1x90 min 175 / 1 semester 164,50 
College Club - VŠ 1x90 min 115 € / 1 semester  
Morning Coffee Club 2x60 min 165 € / 1 semester  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cena kurzu v miniskupinke zahŕňa:
 • kurzový poplatok 
 • vstupný a výstupný test
 • náklady na lektora
 • pravidelné hodnotenie, elektronická žiacka knižka eCill
 
Názov kurzu Rozsah Miniskupinka 3 - 4 účastníci

Big Ben Club 1

Big Ben Club 2

2x45 min 175 € / 1 semester 
 
Big Ben Club 3 - 4 2x45 min 180 € / 1 semester 
 
Big Ben Club 5 - Teens 2x60 min 190 € / 1 semester 
 
Cambridge Club FCE 1x90 min 185 € / 1 semester

 
 
Oxford Club 1, 2, 3 1x90 min 185 € / 1 semester 
 
Stonehenge Club 1, 2, 3, 4 2x60 min 210 € /1  semester 
 
Hyde Park Club 1x90 min 185 € / 1 semester 
 

Klient platí jednorazovo cenu učebnice (-10 % z MOC)

 

Cena individuálnej a párovej hodiny zahŕňa:

 • kurzový poplatok
 • vstupný a výstupný test
 • náklady na lektora
 • pravidelné hodnotenie, elektronická žiacka knižka eCill
Názov kurzu Rozsah Cena
Individuálna hodina angličtiny  /aj online/ 60 min 20€ 
Párové hodiny - 2 účastníci  /aj online/ 60 min 9,50€ 

Klient platí jednorazovo cenu učebnice (-10 % z MOC) na začiatku s prvou faktúrou.