motivácia odbornosť dôvera

Bela IV. 6
Zvolen
96001
0911 422 828
eva.balazova@lingua-credo.sk

lingua credo

Naša ponuka pre Vašu angličtinu

College Club - VŠ
Kluby angličtiny pre vysokoškolákov, ktorí potrebujú komunikovať rovnako dobre v pracovnom aj v súkromnom živote.  Kombinácia všeobecnej, obchodnej a akademickej angličtiny  Príprava účastníkov na úspešný pracovný pohovor  Jazyk pre efektívnu pracovnú komunikáciu ako napríklad...
Angličtina pre lekárov
Kombinácia všeobecnej a odbornej angličtiny pripraví klientov na sebavedomú komunikáciu na lekárskych kongresoch a iných fórach ako aj v bežných komunikačných situáciách pracovného a súkromného života.  odborne a špecificky zameraný kurz sebaistá komunikácia na medzinárodných...
First Certificate of English (FCE)  je často vyžadovaný zamestnávateľmi vo veľkých alebo nadnárodných spoločnostiach, v spoločnostiach, ktoré komunikujú či obchodujú v angličtine aj na Slovensku.  Je to doklad potrebný aj pri žiadosti o víza.  Odporúčame ho študentom,...
Kids´ Club - predškoláci
Anglický klub pre deti - predškolákov.  Vaše dieťa sa nenásilnou a hravou formou naučí hovoriť po anglicky vo vetách o sebe, o zvieratkách, o rodine, o svojich hračkách a podobne. Deti zvládnu základné komunikačné zruč nos ti ako pozdraviť sa, spýtať sa ako sa máme, poďakovať,...
Big Ben Club - ZŠ
Deti 1. - 5. roč. ZŠ; Juniori 6. - 9. roč ZŠ Na základe dlhoročných skúseností s vyučovaním angličtiny uplatňujeme v Big Ben kluboch filozofiu, že dieťa sa dokáže naučiť veľmi veľa, ak sa učí v kľudnej a priateľskej atmosfére, ak mu je jasné, aké sú ciele a ako sa k nim dopracovať, ak pozná...
Kurzy pre stredoškolákov
Kurzy pre stredoškolákov riešia ich špecifické problémy a potreby: Oxford Club 1, 2, 3 pre-intermediate, intermediate, upperintermediate   Atraktívne témy a metódy, zameranie na aktívnu komunikáciu a zlepšovanie angličtiny.  Podpora osvojovania si náročného učiva strednej...
Hyde Park Club - konverzácia
Účastníci konverzačného klubu pre dospelých sa naučia rozprávať a rozumieť angličtine. Kurz je vhodný pre tých, ktorí si potrebujú "oprášiť" svoju angličtinu, alebo majú pocit, že jazyk ovládajú slabo a pasívne a chcú nadobudnúť sebavedomie, pohotovosť a plynulosť v...
Stonehenge Club - dospelí
Kurzy pre dospelých sa zameriavajú na všeobecnú angličtinu určenú na efektívnu komunikáciu v bežných situáciách aj v práci. Sú určené pre dospelých bez rozdielu veku a povolania.  Používame knihy, ktoré sú navrhnuté pre dospelého študenta a tak sú tematicky pútavé a aktuálne. Učíme sa...
Ako vyzerá online hodina angličtiny?    Online hodiny sa u nás začínajú tešiť stále väčšej a väčšej obľube. Učíme pomocou  Adobe Connect. Klienti prichádzajú na chuť benefitom, ktoré táto technológia prináša pre vyučovanie cudzieho jazyka. Vďaka modernej technológii a...