motivácia odbornosť dôvera

PaedDr. Eva Balážová - LINGUA CREDO

Bela IV. 6
Zvolen
96001
0911 422 828
eva.balazova@lingua-credo.sk

ZÁPIS 2018/19 už prebieha

Už teraz sa môžete prihlásiť do našich kurzov angličtiny, ktoré začínajú 24.9.2018.

PRIHLÁŠKY