motivácia odbornosť dôvera

PaedDr. Eva Balážová - LINGUA CREDO

Bela IV. 6
Zvolen
96001
0911 422 828
eva.balazova@lingua-credo.sk

Vyhodnotenie čitateľského programu Read your Way to Better English

Vyhodnotenie čitateľského programu Read your Way to Better English

Milí čitatelia LINGUA CREDO!

Každý, kto v Lingua Credo prečítal knihu v angličtine, prispel svojím dielom k celkovému množstvu prečítaných slov. Každá kniha Oxford University Press totiž udáva toto číslo na obálke. 

Po spočítaní sme prišli ku krásnemu číslu - 49 588 anglických slov!

CONGRATULATIONS!