motivácia odbornosť dôvera

Bela IV. 6
Zvolen
96001
0911 422 828
eva.balazova@lingua-credo.sk

povedali stredoškoláci

Doučovanie z anglického jazyka bolo podané na vysokej odbornej úrovni, no i napriek tomu zrozumiteľne a jasne. Komunikácia bola vedená na priateľskej báze, doučovateľka bola veľmi ústretová, trpezlivo vysvetlila látku, prípravu k maturite môžem len odporúčať.

Eva, Poltár, matka študentky OA 

 
Začal som sem chodiť kvôli výsledkom v škole. Tu som sa naučil angličtinu, všetko čo sme preberali v škole som vedel dopredu odkedy som sem začal chodiť. Výsledky v škole sa mi zlepšili v priemere o dva stupne, čiže super. Toto doučovanie mi dalo veľa, dobrá pani učiteľka a kolektív.
Marek, SOŠ hotelová Zvolen

Kurzy pre stredoškolákov

Kurzy pre stredoškolákov

Kurzy pre stredoškolákov riešia ich špecifické problémy a potreby:

Oxford Club 1, 2, 3

pre-intermediate, intermediate, upperintermediate
 
Atraktívne témy a metódy, zameranie na aktívnu komunikáciu a zlepšovanie angličtiny. 
Podpora osvojovania si náročného učiva strednej školy.
Systematická príprava na maturitu alebo Cambridge FCE. 
Akademická angličtina pre štúdium v zahraničí. 
 
Stredoškoláci v porovnaní so žiakmi základnej školy musia postúpiť o jednu alebo dve úrovne ovládania jazyka vyššie  za kratší čas. Zatiaľ čo na ZŠ musia napríklad z úrovne A1 dospieť na A2 za 5 rokov, na gymnáziu sa musia dostať z A2 na B2 za štyri. Stredoškolské úrovne (B1, B2) okrem toho  obsahujú veľa nového učiva, ktoré na základnej škole nebolo. Potreba stredoškolákov je teda podporiť osvojovanie si učiva a nadobúdanie aktívnych jazykových zručností. 
 
Forma: ročný kurz, klubové vyučovanie 5 - 8 účastníkov
Kurz sa otvorí pri minimálnom počte prihlásených 5.
 
Rozsah: 2 x 60 min týždenne
 
Miesto: Lingua Credo, Bela IV. 6 (budova CVČ Domino), Zvolen
 

Maturitná príprava B1, B2

  • stratégie prístupu k maturitným typom zadaní
Študenti sa naučia efektívny postup ako pristupovať k jednotlivým maturitným zadaniam, aby sa vyhli chybám a zvýšili si šance na úspech.
  • opakovanie gramatiky a slovnej zásoby
Obsahom kurzu v čase pred písomnou skúškou je intenzívne doučovanie a utvrdzovanie gramatiky a slovnej zásoby
  • tréning počúvania a čítania s porozumením
Pred písomnou skúškou študenti prejdú množstvom cvičných maturitných úloh na počúvanie aj čítanie a použitie angličtiny zahrnúc všetky typy zadaní, ktoré sa na teste môžu objaviť. Zároveň si cvičia postupy a zásady písania maturitného slohu. 
  •  nácvik k ústnej skúške
Po písomnej skúške sa študenti venujú nácviku úloh ústnej skúšky k jednotlivým témam aj rozširovaniu slovnej zásoby.

Forma: Ročný kurz september - máj),  5 - 8 študentov.

Kurz sa otvorí pri minimálnom počte prihlásených 5.
 
Rozsah: 1 x 90 min týždenne
 
Miesto: Lingua Credo, Bela IV. 6 (budova CVČ Domino), Zvolen
 

ONLINE PRIHLÁSENIE

 

Kurz vyučujeme an online cez Adobe Connect. Počet účastníkov 1 - 2. Platí cenník pre individuálne a párové hodiny.

Prihláška do online kurzu