motivácia odbornosť dôvera

PaedDr. Eva Balážová - LINGUA CREDO

Bela IV. 6
Zvolen
96001
0911 422 828
eva.balazova@lingua-credo.sk

Študenti  kurz Oxford Cub 1 ohodnotili priemernou známkou 1,4:

Pochvaly a odmeny na hodinách         1,25

Aktivity na hodinách                             1,0

Vysvetľovanie učiva                             1,25

Cvičenia na precvičenie učiva              1,25  

Povzbudenie od učiteľky                      1,25

Učebný  materiál                                  2,0

Učebňa (Lingua Credo)                        1,25

Veľkosť skupiny                                    1,0

Pozitívna atmosféra na hod.                 1,0

Sebahodnotenie detí                            2,5

 

povedali stredoškoláci

Doučovanie z anglického jazyka bolo podané na vysokej odbornej úrovni, no i napriek tomu zrozumiteľne a jasne. Komunikácia bola vedená na priateľskej báze, doučovateľka bola veľmi ústretová, trpezlivo vysvetlila látku, prípravu k maturite môžem len odporúčať.

Eva, Poltár, matka študentky OA 

 
Začal som sem chodiť kvôli výsledkom v škole. Tu som sa naučil angličtinu, všetko čo sme preberali v škole som vedel dopredu odkedy som sem začal chodiť. Výsledky v škole sa mi zlepšili v priemere o dva stupne, čiže super. Toto doučovanie mi dalo veľa, dobrá pani učiteľka a kolektív.
Marek, SOŠ hotelová Zvolen

Kurzy pre stredoškolákov

Kurzy pre stredoškolákov

Kurzy pre stredoškolákov riešia ich špecifické problémy a potreby:

Oxford Club 1, 2, 3

pre-intermediate, intermediate, upperintermediate
 
Atraktívne témy a metódy, zameranie na aktívnu komunikáciu a zlepšovanie angličtiny. 
Podpora osvojovania si náročného učiva strednej školy.
Systematická príprava na maturitu alebo Cambridge FCE. 
Akademická angličtina pre štúdium v zahraničí. 
 
Stredoškoláci v porovnaní so žiakmi základnej školy musia postúpiť o jednu alebo dve úrovne ovládania jazyka vyššie  za kratší čas. Zatiaľ čo na ZŠ musia napríklad z úrovne A1 dospieť na A2 za 5 rokov, na gymnáziu sa musia dostať z A2 na B2 za štyri. Stredoškolské úrovne (B1, B2) okrem toho  obsahujú veľa nového učiva, ktoré na základnej škole nebolo. Potreba stredoškolákov je teda podporiť osvojovanie si učiva a nadobúdanie aktívnych jazykových zručností. 
 
Forma: ročný kurz, klubové vyučovanie 5 - 8 účastníkov
Kurz sa otvorí pri minimálnom počte prihlásených 5.
 
Rozsah: 2 x 60 min týždenne
 
Miesto: Lingua Credo, Bela IV. 6 (budova CVČ Domino), Zvolen
 

Maturitná príprava B1, B2

  • stratégie prístupu k maturitným typom zadaní
Študenti sa naučia efektívny postup ako pristupovať k jednotlivým maturitným zadaniam, aby sa vyhli chybám a zvýšili si šance na úspech.
  • opakovanie gramatiky a slovnej zásoby
Obsahom kurzu v čase pred písomnou skúškou je intenzívne doučovanie a utvrdzovanie gramatiky a slovnej zásoby
  • tréning počúvania a čítania s porozumením
Pred písomnou skúškou študenti prejdú množstvom cvičných maturitných úloh na počúvanie aj čítanie a použitie angličtiny zahrnúc všetky typy zadaní, ktoré sa na teste môžu objaviť. Zároveň si cvičia postupy a zásady písania maturitného slohu. 
  •  nácvik k ústnej skúške
Po písomnej skúške sa študenti venujú nácviku úloh ústnej skúšky k jednotlivým témam aj rozširovaniu slovnej zásoby.

Forma: Ročný kurz september - máj),  5 - 8 študentov.

Kurz sa otvorí pri minimálnom počte prihlásených 5.
 
Rozsah: 1 x 90 min týždenne
 
Miesto: Lingua Credo, Bela IV. 6 (budova CVČ Domino), Zvolen
 

 PRIHLÁSENIE

 

Kurz vyučujeme an online cez Adobe Connect. Počet účastníkov 1 - 2. Platí cenník pre individuálne a párové hodiny. Prihláška do online kurzu