motivácia odbornosť dôvera

PaedDr. Eva Balážová - LINGUA CREDO

Bela IV. 6
Zvolen
96001
0911 422 828
eva.balazova@lingua-credo.sk

Stonehenge Club 4

Mierne pokročlí

(B1_2)
 
Kurz Stonehenge 4 je zameraný na aktivizáciu slovnej zásoby a gramatiky na úrovni mierne pokročilý (B1) tak, aby ste ich vedeli s istotou a sebavedomím používať v hovorenom či písomnom vyjadrovaní. 
Učivo je usporiadané do tzv. modulov. Znamená to, že zhruba mesiac a pol sa budete venovať jednej konverzačnej téme (napríklad cestovanie), v rámci ktorej si utvrdíte a rozšírite slovnú zásobu a frázy, precvičíte si rozprávanie a konverzáciu v minulosti, prítomnosti a budúcnosti. 
Kurz je určený aj tým, ktorí neabsolvovali naše predošlé úrovne Stonehenge 1 - 3, ale ovládajú angličtinu na úrovni mierne pokročilý, či si ju potrebujú "oprášiť a prebrúsiť". Radi Vám urobíme bezplatný test. 
 
 
Forma: ročný kurz,  5 - 8 študentov 
Kurz sa otvorí pri minimálnom počte prihlásených 5. Pri nižšom počte platia ceny pre miniskupiny alebo angličtinu vo dvojici TU

Rozsah: 2 x 60 min / týždeň 

Miesto: Lingua Credo, Bela IV. č. 6, Zvolen

PRIHLÁSENIE