motivácia odbornosť dôvera

PaedDr. Eva Balážová - LINGUA CREDO

Bela IV. 6
Zvolen
96001
0911 422 828
eva.balazova@lingua-credo.sk

Stonehenge Club 3

Mierne pokročlí 

(B1_1)
Kurz Stonehenge 3 je zameraný na zvýšenie úrovne ovládania angličtiny na mierne pokročilý (B1). 
Súčasťou kurzu je konverzačný program. Učivo je usporiadané do tzv. modulov. Znamená to, že zhruba mesiac a pol sa budete venovať jednej konverzačnej téme (napríklad cestovanie), v rámci ktorej si utvrdíte a rozšírite slovnú zásobu a frázy, precvičíte si rozprávanie a konverzáciu v minulosti, prítomnosti a budúcnosti. 
 
Forma: ročný kurz,  5 - 8 študentov 
Kurz sa otvorí pri minimálnom počte prihlásených 5. Pri nižšom počte platia ceny pre miniskupiny alebo angličtinu vo dvojici TU

Rozsah: 2 x 60 min / týždeň 

Miesto: Lingua CRedo, Bela IV. č. 6, Zvolen

 PRIHLÁSENIE