motivácia odbornosť dôvera

PaedDr. Eva Balážová - LINGUA CREDO

Bela IV. 6
Zvolen
96001
0911 422 828
eva.balazova@lingua-credo.sk

povedali o nás

Vyhovuje mi učebný plán, nápady a spôsob výučby vyučujúcej + zmysel pre humor, výbormá atmosféra v skupine.
Nataša 
 
Dobrý prístup a trpezlivosť: aj keď nič neviem, presvedčia ma, že budem vedieť.
Eva
 
Výborný výklad učiva, trpezlilvosť lektorky a ochota vysvetliť a vrátiť sa k učivu aj viackrát, dobrá malá skupina.
Zuzka
 
Dobrá skupina, perfektný výklad, individuálny prístup.
Zlatka

Stonehenge Club 2

Začiatočníci

Kurz pre dospelých začiatočníkov, ktorí sa už niekedy začali učiť angličtinu a potrebujú si svoje vedomosti "oprášiť" a pokračovať ďalej. 

Forma: ročný kurz,  5 - 8 študentov 

Kurz sa otvorí pri minimálnom počte prihlásených 5.

Rozsah: 2 x 60 min / týždeň 

Miesto: Lingua Credo, Bela IV. č. 6, Zvolen

 

 PRIHLÁSENIE