motivácia odbornosť dôvera

PaedDr. Eva Balážová - LINGUA CREDO

Bela IV. 6
Zvolen
96001
0911 422 828
eva.balazova@lingua-credo.sk

Read your way to better English

Zásady oddychového čítania v angličtine:

·       Čítajte pomaly, potichu a plynule.

·       Nehľadajte každé neznáme slovo v slovníku. Radšej sa po odstavci spýtajte: Čo som z toho pochopil? Snažte sa domyslieť si zvyšok a vyhľadať len kľúčové slová.

·       Pomôžte si obrázkom, ilustráciou, fotografiou pri texte.

·       Niektoré knihy uvádzajú na okraji alebo na konci glosár kľúčových slov.

·       Nevzdajte sa po prvom čítaní. Zo začiatku si treba text prečítať aj dvakrát.

·       Zakrátko sa Vám čítanie v angličtine bude zdať rovnako samozrejmé ako v slovenčine. Practice makes perfect.