motivácia odbornosť dôvera

PaedDr. Eva Balážová - LINGUA CREDO

Bela IV. 6
Zvolen
96001
0911 422 828
eva.balazova@lingua-credo.sk

Pamäť a zabúdanie

Pamäť a zabúdanie

Pamäť a zabúdanie sú dva prirodzené procesy, ktoré vstupujú do hry, keď sa učíme cudzí jazyk bez ohľadu na to, či chceme alebo nie. Nedokážeme "vypnúť" zabúdanie alebo "vymazať" pamäť. Môžeme ale potlačiť zabúdanie a posilniť pamäť. Ako? Správnym postupom pri učení sa cudzieho jazyka a opakovaním.

Takto si pamätáme angličtinu, keď "iba" chodíme na hodiny. V Lingua Credo  používame špeciálne metódy na to, aby ste si z hodiny naozaj "odniesli" osvojené jazykové prostriedky na 60 - 75%.  Ak si učivo neprecvičíte a nezopakujete do troch dní, zostáva v pamäti len menej ako 50% učiva. Následne sa negatívne zmení jeho kvalita: napríklad na pasívnu znalosť slov - teda im len rozumieme, ale nevieme ich použiť na komunikáciu. 

 

Čo sa stane, ak si jazykové učivo opakujeme?

Ak si učivo do nasledujúceho týždňa resp. do nasledujúcej hodiny zopakujete a precvičíte najneskôr do troch dní, percento zapamätania je vysoké a kvlita sa zmení pozitívne: napríklad si vytvoríte schopnosť použiť frázy v istom kontexte, alebo sa gramatické učivo stane súčasťou systému vašich vedomostí, čo je základným predpokladom pre gramaticky správne rozprávanie a podobne. Na dosiahnute tohto cieľa podľa krivky pritom stačí opakovať dvakrát po desať minút. 

Posilniť pamäť a potlačiť zabúdanie nie je až také ťažké, čo poviete?