motivácia odbornosť dôvera

PaedDr. Eva Balážová - LINGUA CREDO

Bela IV. 6
Zvolen
96001
0911 422 828
eva.balazova@lingua-credo.sk

Hyde Park Club - konverzácia

Hyde Park Club - konverzácia
Účastníci konverzačného klubu pre dospelých sa naučia rozprávať a rozumieť angličtine. Kurz je vhodný pre tých, ktorí si potrebujú "oprášiť" svoju angličtinu, alebo majú pocit, že jazyk ovládajú slabo a pasívne a chcú nadobudnúť sebavedomie, pohotovosť a plynulosť v rozprávaní. 

Hodina pozostáva z prezentácie slovnej zásoby a fráz, nácviku modelových dialógov a textov na rozprávanie, z úloh na nácvik pohotových reakcií v rozhovoroch, na nácvik správnosti rozprávania. Kurz ponúka v rámci vyučovacieho času maximum možností pre klienta, aby sa naučil rozprávať so sebavedomím a istotou. Obsah kurzu je  usporiadaný tematicky do modulov. Zahŕňa napríklad vyjadrenie názoru, telefonovanie, dohodnutie termínu, pozývanie,  orientácia v meste, rozprávanie na verejnosti, získavanie informácií o pracovných podmienkach a pod.  Zameriavame sa na nácvik konverzácie v troch dimenziách: minulosť, prítomnosť a budúcnosť. Politika chýb: pri komunikácii v cudzom jazyku každý prirodzene robí aj chyby. Lektori sú trénovaní na odstraňovanie chýb, ktoré bránia úspešnej komunikácii a všeobecne chyby klientov menia na príležitosť zlepšiť sa a učiť sa. 

Forma: ročný kurz,  5 - 8 študentov

Kurz sa otvorí pri minimálnom počte prihlásených 5.
 
Rozsah: 1 x 90 min týždenne
 
Miesto: Lingua Credo, Bela IV. 6 (budova CVČ Domino), Zvolen

PRIHLÁSENIE

Kurz vyučujeme an online cez Adobe Connect. Počet účastníkov 1 - 2. Platí cenník pre individuálne a párové hodiny. Prihláška do online kurzu