motivácia odbornosť dôvera

PaedDr. Eva Balážová - LINGUA CREDO

Bela IV. 6
Zvolen
96001
0911 422 828
eva.balazova@lingua-credo.sk

Keď deti známkujú učiteľov a kurzy

Keď deti známkujú učiteľov a kurzy

Na konci akademického roka sme s deťmi v kurzoch otočili garde a požiadali sme ich v dotazníkoch, aby oznámkovali prácu lektorov a kurzy, ktoré navštevovali. 

Tu je tohtoročné "vysvedčenie" pre Lingua Credo:

celková priemerná známka Lingua Credo 1,3
pochvaly a odmeny na hod. 1,2
aktivity na hodinách 1,2
vysvetľovanie učiva 1,1
cvičenia na precvičenie učiva 1,4
povzbudenie a motivácia od učiteľa 1,1
učebný materiál 1,8
učebne (ZŠ Hrnčiarska + Lingua Credo) 1,6
veľkosť skupiny 1,1
pozitívna atmosféra na vyučovaní 1,1
sebahodnotenie žiakov 1,8

A takto ohodnotili jednotllivé kurzy:

Big Ben Club 1 red            1,5

Big Ben Club 2                   1,6

Big Ben Club 3 red             1,3

Big Ben Club 3 blue           1,4

Big Ben Club 5                  1,1

Big Ben Club 7                  1,3

Big Ben Club Teens           1,6

Oxford Club 1                    1,4

Pre podrobné hodnotenie kliknite na kurz.