motivácia odbornosť dôvera

PaedDr. Eva Balážová - LINGUA CREDO

Bela IV. 6
Zvolen
96001
0911 422 828
eva.balazova@lingua-credo.sk

College Club - VŠ

College Club - VŠ

Kluby angličtiny pre vysokoškolákov, ktorí potrebujú komunikovať rovnako dobre v pracovnom aj v súkromnom živote. 

  • Kombinácia všeobecnej, obchodnej a akademickej angličtiny 
  • Príprava účastníkov na úspešný pracovný pohovor 
  • Jazyk pre efektívnu pracovnú komunikáciu ako napríklad písanie emailov, objednávky, reklamácie, logistika, komunikácia so zákazníkom, s kolegami, prezentácie v angličtine, schôdze a iné. 
  • Tréning študijných zručností v angličtine: odborná literatúra, prednášky, robenie poznámok a pod. 
  • Príprava na testy z angličtiny (First Cambridge Certificate: B2)
  • organizácia podľa harmonogramu vysokoškolského akad. roka (zimný a letný semester)

Forma: 2 - semestrálny kurz,  5 - 8 študentov

Kurz sa otvorí pri minimálnom počte prihlásených 5.
 
Rozsah: 1 x 90 min týždenne
 
Miesto: Lingua Credo, Bela IV. 6 (budova CVČ Domino), Zvolen
 

 

 

Kurz vyučujeme an online cez Adobe Connect. Počet účastníkov 1 - 2. Ukážková hodina zdarma. Prihláška do online kurzu