motivácia odbornosť dôvera

PaedDr. Eva Balážová - LINGUA CREDO

Bela IV. 6
Zvolen
96001
0911 422 828
eva.balazova@lingua-credo.sk

Cambridge Club FCE (B2)

First Certificate of English (FCE) 

  • je často vyžadovaný zamestnávateľmi vo veľkých alebo nadnárodných spoločnostiach, v spoločnostiach, ktoré komunikujú či obchodujú v angličtine aj na Slovensku. 
  • Je to doklad potrebný aj pri žiadosti o víza. 
  • Odporúčame ho študentom, ktorí končia VŠ alebo sú v predposlednom ročníku, aby boli pripravení na pracovný pohovor a zvýšili si šance na prijatie do zamestnania. 
  • Takisto je vhodný pre pracujúcich. 
  • Maturantom poslúži ako príprava na maturitu a zároveň na prijímacie skúšky na univerzity (mnohé fakulty za tento certifikát prideľujú extra body pri prijímacom konaní).

Informácie o štúdiu:

Lektor: vysokoškolská kvalifikácia na vyučovanie anglického jazyka, jazyková úroveň min B2, učiteľ s praxou

Miesto: Lingua Credo, Bela IV. 6 (budova XCVČ Domino), Zvolen

Frekvencia: 1x90 min týždenne

PRIHLÁSENIE

Kurz sa otvorí pri minimálnom počte účastníkov 5, v prípade menšieho počtu prihlásených platí cena pre miniskupinky. 

Knadidáti musia spĺňať požadovanú úroveň angličtiny min B1. V opačnom prípade im navrhneme optimálne riešenie.

V cene prípravného kurzu je zahrnutý vstupný test.

 

Kurz vyučujeme an online cez Adobe Connect. Počet účastníkov 1 - 2. Platí cenník pre individuálne a párové hodiny. Prihláška do online kurzu