motivácia odbornosť dôvera

PaedDr. Eva Balážová - LINGUA CREDO

Bela IV. 6
Zvolen
96001
0911 422 828
eva.balazova@lingua-credo.sk

Študenti tento kurz ohodnotili priemernou známkou 1,6:

Pochvaly a odmeny na hodinách         1,5

Aktivity na hodinách                             2,0

Vysvetľovanie učiva                             1,0

Cvičenia na precvičenie učiva              2,0  

Povzbudenie od učiteľky                      1,0

Učebný  materiál                                  2,5

Učebňa (Lingua Credo)                        1,0

Veľkosť skupiny                                    1,0

Pozitívna atmosféra na hod.                 1,0

Sebahodnotenie detí                            2,5

 

Fotogaléria: Big Ben Club Teens

Povedali o nás

Sme veľmi spokojní s jazykovou školou Lingua Credo, dcéra urobila obrovský pokrok v angličtina a začal ju tento jazyk baviť.

Odporúčam všetkým.

Martina, Trnavá hora

 

Páčilo sa mi učenie hravou formou a preberanie aj iného než v škole.

Andrej, 15

 

Páči sa mi kvalitné preberanie učiva.

Saša, 14

 

 

Big Ben Club Teens

Big Ben Club Teens

Kurz Big Ben Teens je určený žiakom ôsmeho a deviateho ročníka ZŠ a prvákom na SŠ, ktorí potrebujú docvičiť najdôležitejšie učivo zo základnej školy. 

Študenti Big Ben Club Teens budú aktívne ovládať základný systém gramatických časov v rozsahu učiva ZŠ, ich kombinácie a využitie. Rozšíria si slovnú zásobu k základným témam, ktoré sú aj na maturite. Dokážu aktívne rozprávať a konverzovať na úrovni ZŠ (A2). 

Gramatiku nacvičujeme aj s využitím moderných vyučovacích systémov na tabletoch. 

Prečo je Big Ben Club Teens vhodný pre deviataka a prváka na SŠ:

Úroveň A2 je stanovená Ministerstvom školstva ako jazyková úroveň, s ktorou by mali žiaci opúšťať základnú školu. Žiak by mal ovládať základy jazyka tak, aby na nich mohol budovať nové zručnosti na strednej škole, kde učivo pribúda oveľa intenzívnejšie. Je teda veľmi dôležité, aby deti skutočne dosiahli danú úroveň a vyhli sa tak počiatočným problémom na strednej škole. /resp. ich vyriešili/

Prečo je Big Ben Club Teens vhodný pre ôsmakov:

Učivo ôsmeho ročníka vyžaduje znalosť základných gramatických časov, obsahuje jazykové javy, ktoré uzatvárajú úroveň A2. Kurz ôsmakom výrazne pomôže zvládnuť ôsmy ročník, získajú kvalitnejšie jazykové zručnosti a bohatšiu slovnú zásobu.

Big Ben Club Teens je výbornou prípravou aj pre deti, ktoré chcú študovať na bilingválnom gymnáziu.

Súčasťou kurzu je čitateľský program Read Your Way to Better English: Lingua Credo buduje pre svojich klientov knižnicu anglickej literatúry. V rámci kurzov deti spoločne aj samostatne čítajú knihy (didakticky upravené) s cieľom rozšíriť slovnú zásobu, vizuálnym návykom zlepšiť gramatiku aj správnosť písania. Pri čítaní využívame inovatívne metódy rozvíjania čitateľskej gramotnosti v cudzom jazyku, používame reálne (nie prefotené) ilustrované knihy ako aj ozvučené e-booky a MultiROMy. 

 

 

Forma:

ročný kurz, klubové vyučovanie 5 - 8 účastníkov
Kurz sa otvorí pri minimálnom počte prihlásených 5.

Rozsah: 

2 x 60 min týždenne

Miesto: 

Lingua Credo, Bela IV. 6 (budova CVČ Domino), Zvolen
ZŠ A. Sládkoviča, Pionierska 9, Sliač
 
 

 PRIHLÁŠKA