motivácia odbornosť dôvera

PaedDr. Eva Balážová - LINGUA CREDO

Bela IV. 6
Zvolen
96001
0911 422 828
eva.balazova@lingua-credo.sk

Deti tento kurz ohodnotili priemernou známkou 1,3:

Pochvaly a odmeny na hodinách         1,0

Aktivity na hodinách                             1,3

Vysvetľovanie učiva                             1,0

Cvičenia na precvičenie učiva              1,3 

Povzbudenie od učiteľky                      1,1

Učebný  materiál                                  1,9

Učebňa (Lingua Credo)                        1,1

Veľkosť skupiny                                    1,1

Pozitívna atmosféra na hod.                 1,0

Sebahodnotenie detí                            1,9

 

Povedali naši siedmaci

Páčil sa mi prístup, vyučovanie aj učiteľka.
Mário, 13
 
Chodila som sem, aby som sa niečo naučila a aj som sa. Páčilo sa mi tu, keď sme sa tu hrali hry. Naučila som sa nové veci (slovíčka). Miestnosť je príjemná.
Emka, 13
 
Páčilo sa mi, že si čas hodín môžeme prispôsobiť. Na konci roka nepíšeme test, ktorý rozhodne, či môžeme ísť do ďalšieho ročníka alebo nie. Učivo, ktoré preberáme, preberáme dovtedy, kým ho nevieme. Viac sa rozprávame.
Saška, 7.roč. ZŠ
 
Páčilo sa mi voľné rozprávanie v angličtine, hry a cvičenia, robenie projektov a spôsob učenia nepravidelných slovies.
Evka, 7. roč. ZŠ

Fotogaléria: Big Ben Club 7

Big Ben Club 7

Big Ben Club 7

Kurz Big Ben Club 7 je určený žiakom siedmeho ročníka ZŠ.

Deti sa naučia samostatne rozprávať, pričom dôraz kladieme rovnako na správnosť aj na plynulosť. V čítaní sa posunú vpred nácvikom čítania súvislého neznámeho textu z rôznych záujmových tematických oblastí. Naučia sa konverzovať s využitím hovorových fráz: napríklad telefonický rozhovor, pozvanie na párty, vyjadrenie názoru, záujmu, kompromisu, rady. Dokážu plynule porozprávať aj napísať príbeh s využitím troch minulých časov. Gramaticky sa naučia používať základné prítomné a minulé časy (aj predprítomný), stupňovanie prídavných mien na porovnávanie, prvú podmienkovú vetu a "going to " budúcnosť. 

Súčasťou kurzu je čitateľský program Read Your Way to Better English: Lingua Credo buduje pre svojich klientov knižnicu anglickej literatúry. V rámci kurzov deti spoločne aj samostatne čítajú knihy (didakticky upravené) s cieľom rozšíriť slovnú zásobu, vizuálnym návykom zlepšiť gramatiku aj správnosť písania. Pri čítaní využívame inovatívne metódy rozvíjania čitateľskej gramotnosti v cudzom jazyku, používame reálne (nie prefotené) ilustrované knihy ako aj ozvučené e-booky a MultiROMy. 

Úroveň: A1.2

Forma:

ročný kurz, klubové vyučovanie 5 - 8 účastníkov
Kurz sa otvorí pri minimálnom počte prihlásených 5.

Rozsah: 

2 x 60 min týždenne

Miesto: 

Lingua Credo, Bela IV. 6 (budova CVČ Domino), Zvolen
ZŠ A. Sládkoviča, Pionierska 9, Sliač
 

 PRIHLÁŠKA