motivácia odbornosť dôvera

PaedDr. Eva Balážová - LINGUA CREDO

Bela IV. 6
Zvolen
96001
0911 422 828
eva.balazova@lingua-credo.sk

povedali o nás

Páči sa mi vysvetľovanie učiva iným, lepším spôsobom, hry na začiatok hodín.
Sofia, 13
 
Pomáha mi používanie slovnej zásoby vo vetách.
Kristína, 13

Fotogaléria: Big Ben Club 6

Big Ben Club 6

Big Ben Club 6

Kurz Big Ben Club 6 je určený žiakom 6. ročníka ZŠ.

Deti sa naučia kombinovane používať prítomné časy, modálne slovesá, vyjadrenie budúcnosti. Špeciálnu pozornosť venujeme nácviku minulého času jednoduchého, ale už aj priebehového pri rozprávaní príhod a príbehov. Deti sa náročné tvary učia cez kartové a stolové hry a iné formy drilu.  V konverzácii sa naučia hovoriť o tom, čo majú radi a čo nie s využitím gerundia, navrhnúť niečo, prijať alebo odmietnuť návrh, dohodonúť sa, konverzovať na tému cestovanie, porozprávať o svojom víkende a iné. 

 

Súčasťou kurzu je čitateľský program Read Your Way to Better English: Lingua Credo buduje pre svojich klientov knižnicu anglickej literatúry. V rámci kurzov deti spoločne aj samostatne čítajú knihy (didakticky upravené) s cieľom rozšíriť slovnú zásobu, vizuálnym návykom zlepšiť gramatiku aj správnosť písania. Pri čítaní využívame inovatívne metódy rozvíjania čitateľskej gramotnosti v cudzom jazyku, používame reálne (nie prefotené) ilustrované knihy ako aj ozvučené e-booky a MultiROMy. 

Úroveň: A1 - A2

Forma:

ročný kurz, klubové vyučovanie 5 - 8 účastníkov
Kurz sa otvorí pri minimálnom počte prihlásených 5.

Rozsah: 

2 x 60 min týždenne

Miesto: 

Lingua Credo, Bela IV. 6 (budova CVČ Domino), Zvolen
ZŠ A. Sládkoviča, Pionierska 9, Sliač