motivácia odbornosť dôvera

Bela IV. 6
Zvolen
96001
0911 422 828
eva.balazova@lingua-credo.sk

Fotogaléria: Big Ben Club 5

VIDEO GALÉRIA

Pozrite a vypočujte si video projekty piatakov z Big Ben Club 5:
Lukáš, 12 rokov
 
Matej, 12 rokov

Povedali naši piataci

S vyučovaním v Lingua Credo som bola spokojná a vidím aj na synovi, že je v angličtine istejší, je sebavedomejší vo vyjadrovaní, nerobí mu problém napísať si úplne sám domácu úlohu z ANJ, má lepšiu slovnú zásobu. Určite mu hodiny u Vás pomáhajú a preto aj v budúcom školskom roku bude môj syn pokračovať v ďalšom štúdiu u Vás.

Jana, Zvolen

Určite sa mi páčilo, že sme tu preberali množstvo iných vecí, ktoré sa nám budú hodiť na veľa testov nielen v piatom ročníku. Vyučovanie nebolo také ako v škole. Je to tu krajšie. Učilo sa mi určite lepšie ako v škole, tu sme sa učili zábavnejšie a viac som si toho zapamätal. 

Lukáš, 12 rokov

Mne sa páčilo, že som sa tu naučil veľa vecí a že sa to neznámkovalo. Ale tiež sa mi nepáčilo, že to bolo hneď po škole a nestihol som si oddýchnuť.

Matej, 12 rokov

Big Ben Club 5

Big Ben Club 5

Big Ben Club 5 je určený žiakom 5. ročníka ZŠ.

Cieľom piatackeho klubu je uľahčiť deťom prechod na "druhostupniarsky" spôsob vyučovania angličtiny. Venujeme sa gramatickým hrám, pútavým drilom a cvičeniam, aby sa žiakom zautomatizovali gramatické tvary a zvykli si na zložitejšie vety. Obsah kurzu vedie k lepšiemu zvládaniu dlhších a ťažších piatackych textov a je dobrou prípravou na šiestacke učivo, ktoré už obsahuje veľa vecí, s ktorými sa deti stretnú po prvý krát. V Big Ben Club 5 sa deti naučia súvisle porozprávať napríklad o svojom zvieratku a vytvoria video projekt. naučia sa správne používať prekladový slovník a elektronickú formu výkladového slovníka. 

 

Súčasťou kurzu je čitateľský program Read Your Way to Better English: Lingua Credo buduje pre svojich klientov knižnicu anglickej literatúry. V rámci kurzov deti spoločne aj samostatne čítajú knihy (didakticky upravené) s cieľom rozšíriť slovnú zásobu, vizuálnym návykom zlepšiť gramatiku aj správnosť písania. Pri čítaní vzužívame inovatívne metódy rozvíjania čitateľskej gramotnosti v cudzom jazyku, používame reálne (nie prefotené) ilustrované knihy ako aj ozvučené e-booky a MultiROMy. 

 

 

Forma:

ročný kurz, klubové vyučovanie 5 - 8 účastníkov
Kurz sa otvorí pri minimálnom počte prihlásených 5.

Rozsah: 

2 x 60 min týždenne

Miesto: 

Lingua Credo, Bela IV. 6 (budova CVČ Domino), Zvolen

ONLINE PRIHLÁSENIE

 

Kurz vyučujeme an online cez Adobe Connect. Počet účastníkov 1 - 2. Platí cenník pre individuálne a párové hodiny.

Prihláška do online kurzu