motivácia odbornosť dôvera

PaedDr. Eva Balážová - LINGUA CREDO

Bela IV. 6
Zvolen
96001
0911 422 828
eva.balazova@lingua-credo.sk

Deti tento kurz ohodnotili priemernou známkou 1,1:

Pochvaly a odmeny na hodinách         1,2

Aktivity na hodinách                             1,2

Vysvetľovanie učiva                             1,0

Cvičenia na precvičenie učiva              1,0  

Povzbudenie od učiteľky                      1,0

Učebný  materiál                                  1,2

Učebňa (Lingua Credo)                        1,0

Veľkosť skupiny                                    1,2

Pozitívna atmosféra na hod.                 1,0

Sebahodnotenie detí                            1,0

 

Fotogaléria: Big Ben Club 5

VIDEO GALÉRIA

Pozrite a vypočujte si video projekty piatakov z Big Ben Club 5:
Lukáš, 12 rokov
 
Matej, 12 rokov

Povedali naši piataci

S vyučovaním v Lingua Credo som bola spokojná a vidím aj na synovi, že je v angličtine istejší, je sebavedomejší vo vyjadrovaní, nerobí mu problém napísať si úplne sám domácu úlohu z ANJ, má lepšiu slovnú zásobu. Určite mu hodiny u Vás pomáhajú a preto aj v budúcom školskom roku bude môj syn pokračovať v ďalšom štúdiu u Vás.

Jana, Zvolen

Určite sa mi páčilo, že sme tu preberali množstvo iných vecí, ktoré sa nám budú hodiť na veľa testov nielen v piatom ročníku. Vyučovanie nebolo také ako v škole. Je to tu krajšie. Učilo sa mi určite lepšie ako v škole, tu sme sa učili zábavnejšie a viac som si toho zapamätal. 

Lukáš, 12 rokov

Mne sa páčilo, že som sa tu naučil veľa vecí a že sa to neznámkovalo. Ale tiež sa mi nepáčilo, že to bolo hneď po škole a nestihol som si oddýchnuť.

Matej, 12 rokov

Big Ben Club 5

Big Ben Club 5

Big Ben Club 5 je určený žiakom 5. ročníka ZŠ.

Cieľom piatackeho klubu je uľahčiť deťom prechod na "druhostupniarsky" spôsob vyučovania angličtiny. Venujeme sa gramatickým hrám, pútavým drilom a cvičeniam, aby sa žiakom zautomatizovali gramatické tvary a zvykli si na zložitejšie vety. Obsah kurzu vedie k lepšiemu zvládaniu dlhších a ťažších piatackych textov a je dobrou prípravou na šiestacke učivo, ktoré už obsahuje veľa vecí, s ktorými sa deti stretnú po prvý krát. V Big Ben Club 5 sa deti naučia súvisle porozprávať napríklad o svojom zvieratku a vytvoria video projekt. naučia sa správne používať prekladový slovník a elektronickú formu výkladového slovníka. 

 

Súčasťou kurzu je čitateľský program Read Your Way to Better English: Lingua Credo buduje pre svojich klientov knižnicu anglickej literatúry. V rámci kurzov deti spoločne aj samostatne čítajú knihy (didakticky upravené) s cieľom rozšíriť slovnú zásobu, vizuálnym návykom zlepšiť gramatiku aj správnosť písania. Pri čítaní vzužívame inovatívne metódy rozvíjania čitateľskej gramotnosti v cudzom jazyku, používame reálne (nie prefotené) ilustrované knihy ako aj ozvučené e-booky a MultiROMy. 

 

 

Forma:

ročný kurz, klubové vyučovanie 5 - 8 účastníkov
Kurz sa otvorí pri minimálnom počte prihlásených 5.

Rozsah: 

2 x 60 min týždenne

Miesto: 

Lingua Credo, Bela IV. 6 (budova CVČ Domino), Zvolen
ZŠ A. Sládkoviča, Pionierska 9, Sliač

PRIHLÁSENIE

 

Kurz vyučujeme an online cez Adobe Connect. Počet účastníkov 1 - 2. Platí cenník pre individuálne a párové hodiny. Prihláška do online kurzu