motivácia odbornosť dôvera

PaedDr. Eva Balážová - LINGUA CREDO

Bela IV. 6
Zvolen
96001
0911 422 828
eva.balazova@lingua-credo.sk

Fotogaléria: Big Ben Club 4

Big Ben Club 4

Big Ben Club 4

Kurz Big Ben Club 4 je určený žiakom 4. ročníka ZŠ.

Deti sa naučia plynule rozprávať o tom, čo práve robia oni alebo iní, čo sa deje na obrázku. Naučia sa porozprávať o svojom dennom režime, čo zvyčajne a radi robievajú vo voľnom čase. Na konci ročníka sa zoznámia s minulým časom slovesa byť. V rozširujúcom čítaní už budú pracovať s neznámym textom a dozvedia sa veľa o živote detí v iných krajinách. V tomto ročníku sa ich zručnosti písania a čítania vyrovnajú s rozprávaním a počúvaním. Naučia sa písať bez modelu, samostatne. Tieto vedomosti ich pripravia na systém jazykového vyučovania na druhom stupni ZŠ. 

Súčasťou kurzu je čitateľský program Read Your Way to Better English: Lingua Credo buduje pre svojich klientov knižnicu anglickej literatúry. V rámci kurzov deti spoločne aj samostatne čítajú knihy (didakticky upravené) s cieľom rozšíriť slovnú zásobu, vizuálnym návykom zlepšiť gramatiku aj správnosť písania. Pri čítaní využívame inovatívne metódy rozvíjania čitateľskej gramotnosti v cudzom jazyku, používame reálne (nie prefotené) ilustrované knihy ako aj ozvučené e-booky a MultiROMy. 

 

Úroveň: A.0 - A1

Forma:

ročný kurz, klubové vyučovanie 5 - 8 účastníkov
Kurz sa otvorí pri minimálnom počte prihlásených 5.

Rozsah: 

2 x 45 min týždenne

Miesto: 

ZŠ Hrnčiarska 1, Zvolen
ZŠ A. Sládkoviča, Pionierska 9, Sliač