motivácia odbornosť dôvera

PaedDr. Eva Balážová - LINGUA CREDO

Bela IV. 6
Zvolen
96001
0911 422 828
eva.balazova@lingua-credo.sk

Angličtina pre lekárov

Angličtina pre lekárov

Kombinácia všeobecnej a akademickej angličtiny pripraví klientov na sebavedomú komunikáciu na lekárskych kongresoch a iných fórach ako aj v bežných komunikačných situáciách pracovného a súkromného života. 

  • odborne a špecificky zameraný kurz
  • sebaistá komunikácia na medzinárodných  kongresoch: bežné konverzačné aj odborné témy
  • komunikácia s pacientom, rodinnými príslušníkmi a kolegami
  • schopnosť porozumieť prednáške
  • prezentačné zručnosti v angličtine
  • výukový materiál od vydavateľstva Oxford University Press s autentickými textami od reálnych lekárov, prípadovými štúdiami 
     Podmienkou prijatia do kurzu je ovládanie angličtiny na úrovni min. mierne pokročilý. Na začiatku kurzu klient absolvuje krátky vstupný test.
 
Úrovne: B1, B2

Forma: ročný kurz,  5 - 8 študentov

Kurz sa otvorí pri minimálnom počte prihlásených 5.
 
Rozsah: 1 x 90 min týždenne
 
Miesto: Lingua Credo, Bela IV. 6 (budova CVČ Domino), Zvolen
 

 PRIHLÁSENIE

 
- možnosť vystavenia faktúry na IČO lekára a zaradiť si kurz do nákladov
 

Kurz vyučujeme an online cez Adobe Connect. Počet účastníkov 1 - 2. Platí cenník pre individuálne a párové hodiny. Prihláška do online kurzu