motivácia odbornosť dôvera

PaedDr. Eva Balážová - LINGUA CREDO

Bela IV. 6
Zvolen
96001
0911 422 828
eva.balazova@lingua-credo.sk

5 dôvodov prečo si spraviť FCE

5 dôvodov prečo si spraviť FCE

1. Dôkaz 

V mnohých prípadoch dnes už nestačí uviesť do životopisu, že viete po anglicky. Je potrebné doložiť toto tvrdenie certifikátom. FCE certifikát je hodnoverným dôkazom, že vaše ovládanie angličtiny dosahuje úroveň B2 (Spoločného európskeho referenčného rámca). Je to najrozšírenejšia a najpopulárnejšia skúška pre prácu, štúdium či víza. Jeho platnosť je časovo neobmedzená, a tak ho môžete využiť vtedy, keď život prinesie príležitosť lepšie sa zamestnať, študovať alebo pracovať a žiť v zahraničí. 
 

2. Neobmedzená platnosť

Platnosť FCE certifikátu je časovo neobmedzená, a tak ho môžete využiť vtedy, keď život prinesie príležitosť lepšie sa zamestnať, študovať alebo pracovať a žiť v zahraničí. Takisto ak sa skúška náhodou nepodarí na požadovanú úroveň, kandidát obdrží certifikát nižšej úrovne. 
 

3. Angličtina pre život

Samotná príprava na skúšku v Lingua Credo je v podstate tréningom a zlepšovaním jazykových zručností vo vyjadrovaní sa aj porozumení. Znamená to, že výrazne zlepší vašu komunikačnú kompetenciu. Nie je to získavanie jazykovedných  vedomostí či dril poučiek a gramatických pravidiel. Je to aktivizácia slovnej zásoby a gramatiky na témach každodenného života. Držiteľ FCE certifikátu je schopný plynule komunikovať v angličtine v škole a v práci. 
 

4. Staňte sa rozpoznateľným v konkurenčnom svete

Až 20 000 inštitúcií na svete uznáva FCE certifikát. Je vstupenkou do sveta pracovných príležitostí, štúdia či života v zahraničí. Je vyžadovaný veľkými nadnárodnými spoločnosťami a na vyšších pozíciách. Pracovníci, ktorí disponujú týmto certifikátom sú často zvýhodnení pri prijímaní do zamestnania alebo majú oveľa širšie možnosti kariérneho rastu. 1/3 zamestnávateľov považuje držiteľov FCE za atraktívnejších. Študenti končiaci vysokoškolské štúdium si certifikát často robia pre zvýšenie svojich šancí dobre sa uplatniť na trhu práce. /
FCE skúška je akceptovaná aj vyžadovaná mnohými univerzitami a vzdelávacími inštitúciami na Slovensku aj v zahraničí. Študenti za ňu získavajú extra body pri prijímacom konaní. Je preto výhodné, aby si certifikát urobili už študenti na strednej škole. Je pre ich budúcnosť cennejší ako maturita. 
 

5. Angličtina je celosvetovým jazykom

Dnes sa oplatí investovať úsilie a prostriedky do angličtiny, pretože sa stala celosvetovo používaným jazykom. Angličtinou sa dorozumieva až 1.75 bilióna ľudí, hovorí ňou 1 zo 4 ľudí celkovej populácie. Odhady hovoria, že v roku 2020 bude mať až 2 bilióny aktívnych používateľov.