motivácia odbornosť dôvera

PaedDr. Eva Balážová - LINGUA CREDO

Bela IV. 6
Zvolen
96001
0911 422 828
eva.balazova@lingua-credo.sk

Vivat chybám v angličtine!

22.06.2016 09:07

"Najväčšia chyba, ktorú v živote môžete urobiť, je mať neustále strach z toho, že nejakú chybu urobíte." Elbert Hubbard
Táto pravda platí stonásobne aj pri osvojovaní si cudzieho jazyka. Aj vám niekedy chodia po rozume myšlienky typu: "Nejdem do kurzu, nebudem tam zo seba robiť blázna. Budem pred mladými vyzerať ako hlupák. Nemá to význam, aj tak stále robím chyby. ........" Možno vás prekvapí, keď poviem, že v našich klubových kurzoch angličtiny si hovoríme "VIVAT CHYBY!" Veľakrát od nás klienti počujú vetu: "Nebojte sa, tu môžete robiť chyby." Prečo je to tak?
1. Chyby sú prirodzenou súčasťou učenia sa cudzieho jazyka
Predstavte si malé dieťa, keď sa učí rozprávať materinským jazykom. Stále robí chyby a berieme to ako samozrejmosť, nikto sa nad tým nepozastavuje, nepohoršuje, ba dokonca je nám to často zábavné. Dieťa neustále naberá nové slová, vetné štruktúry a spočiatku v nich robí chyby, ktoré sa používaním a počúvaním vycibria a vyhladia. Takto sa tvorí systém jazyka v mysli človeka. Pokým niečo nové doňho zapadne a pripraví sa na sebavedomé používanie, zaberie to nejaký čas a námahu na vybrúsenie chýb. Podobne je to s učením sa cudzieho jazyka.
2. Chyby berieme ak príležitosť pokročiť vpred
Každá chyba nášho klienta je preto braná ako príležitosť niečo sa naučiť, zlepšiť sa. Keby sme chyby brali tragicky - ako neschopnosť človeka uspieť, vytvorili by sme veľmi silný negatívny postoj k celému procesu učenia sa. Každá negatívna emócia pôsobí v človeku ako bariéra, ktorá nepustí do hlavy nové vedomosti, ktorá bráni pamäti pamätať si a je zábranou vo voľnom rozprávaní. Preto sa cielene venujeme správnemu narábaniu s chybami.
3. Trpezlivosť ruže prináša
V klubových kurzoch vytvárame bezpečnú a príjemnú atmosféru. Chyby klientom nevyčítame, ale trpezlivo vysvetľujeme a prostredníctvom nich učíme aj ostatných v skupine. Zároveň načrtávame spôsob, ako ich odstrániť. Naši lektori sa vzdelávajú v tejto oblasti a na odstraňovanie zakorenených chýb a zlozvykov používame špeciálne výučbové techniky.

Všetkých poteší, ak si časom uvedomia: "Aha, už tú chybu nerobím = som o krok lepší."

Ak ste sa v článku "našli", dajte LIKE a zdieľajte. Aký je Váš postoj k chybám a aké máte skúsenosti? Napíšte svoj názor.