motivácia odbornosť dôvera

PaedDr. Eva Balážová - LINGUA CREDO

Bela IV. 6
Zvolen
96001
0911 422 828
eva.balazova@lingua-credo.sk

PaedDr. Eva Balážová

14.10.2014 09:54

Vítam Vás medzi nami!

Som Eva Balážová, učiteľka a milovníčka angličtiny a slovenčiny, teacher trainer, poradca pre vzdelávanie a mama dvoch synov školákov ....

Všetko sa to spája v mojom projekte LINGUA CREDO.

Narodila som sa ako učiteľka v učiteľskej rodine a som na to pyšná. Učiť pre mňa znamená meniť životy ľudí k lepšiemu. Je to krásna práca.

Po skončení Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici s aprobáciou Anglický jazyk a literatúra - Slovenský jazyk a literatúra, som pôsobila 12 rokov na ZŠ Hrnčiarska vo Zvolene. Celý život budem spomínať na svojich žiakov ako na vlastné deti. Teší ma, že sa im darí, a keď stretnem ich rodičov, vždy si máme čo povedať. Učila som deti od 6 do 15 rokov a postupne som objavovala krásu tejto kreatívnej práce. Každé dieťa je iné, každý má svoje silné a slabé stránky, každý potrebuje niekam patriť, mať oporu, byť motivovaný a milovaný. Zistila som, že ak toto dokážeme dať deťom v škole, má to oveľa väčšiu hodnotu ako hodiny trápenia sa nad knihami. Disciplína a výkon sa kamarátia s rešpektom a pravidlami. Keď učiteľ rešpektuje žiaka ako človeka, aj žiak rešpektuje jeho a vzniká vzájomná dôvera.

Sedem rokov som sa potom venovala práci pre britské vydavateľstvo Oxford University Press, ktoré produkuje väčšinu učebníc angličtiny používaných u nás. Táto práca mi dala možnosť obrovského profesionálneho ale aj osobnostného rastu. Spoznala som svet výučbových materiálov a pracovala som s učiteľmi  angličtiny. Metodické semináre, ktoré som tvorila a organizovala, boli pre mňa nábojom energie a dávali mojej práci zmysel. Keď učitelia odchádzali zo seminára plní námetov a inšpirácie pre prácu v triede, bol to najlepší výsledok.

V lete 2013 som úspešne ukončila rigorózne štúdium PaedDr na UKF v Nitre. Mojou srdcovou témou je využitie čítania na rozvíjanie jazykových zručností.

LINGUA CREDO je naplnením môjho ďalšieho sna. Vytvoriť pre deti a študentov priestor na individuálne učenie, pomáhať rodičom prekonávať ťažkosti a vychovávať jazykovo a sociálne zdatných ľudí.

LINGUA CREDO veríme v schopnosti každého človeka, 

rešpektujeme jeho individualitu 

a na základe toho pristupujeme k jeho vzdelávaniu v oblasti anglického a slovenského jazyka. 

Klientom vytvárame individuálne programy a prístup na základe aktuálnych potrieb. 

V našej ponuke preto nenájdete unifikované kurzy podľa jazykových úrovní či ročníkov.

Pridajte sa k nám

PaedDr. Eva Balážová