motivácia odbornosť dôvera

PaedDr. Eva Balážová - LINGUA CREDO

Bela IV. 6
Zvolen
96001
0911 422 828
eva.balazova@lingua-credo.sk

Moje dieťa sa učí angličtinu ale nevie nič povedať

29.04.2017 15:03

Kde je chyba? Aj vy hľadáte odpoveď na túto otázku? Je prirodzené, že jazyková zdatnosť je jedno z najväčších očakávaní, aké dnes od školy ako rodičia máte. Ak sa výsledok nedostavuje, prichádza frustrácia a hľadanie "náhradných riešení". 

Z praxe poznám prípady, kedy rodičia dajú dieťa na individuálne doučovanie v snahe pomôcť mu prospieť v škole a zlepšiť angličtinu. Pri takomto riešení si treba uvedomiť, že na doučovanie treba profesionála. Mal by totiž riešiť problém, ktorý vznikol na odbornom vyučovaní v škole. Ak ale doučujúci nie je pedagóg (ale napríklad iba študentka, ktorá vie po anglicky alebo niekto so štátnicou z angličtiny), často tento problém ani nedokáže nájsť a pomenovať. Precvičuje so žiakom učivo tak, aby vyhovel požiadavkám učiteľa v škole. Ale vedú tieto požiadavky k zručnosti komunikovať v angličtine? Ak nie, môže sa stať, že vďaka takémuto doučovaniu bude mať vaše dieťa lepšie vysvedčenie, ale rozprávať sa nenaučí. A sme znova na začiatku.

Z toho, čo sme si doteraz povedali vyplýva, že poznanie príčin neúspechu vyučovania v škole je základom pre riešenie problému. Preto predtým, ako zaplatíte dieťaťu doučovanie alebo jazykovú školu zistite, či lektor vie, v čom je problém, prípadne ako ho mieni riešiť. 

Verím, že môj blog vám pomôže získať v situácii prehľad a snáď nájsť fungujúce riešenie. Zo svojej dlhoročnej praxe som vybrala štyri najčastejšie príčiny, prečo sa žiaci nenaučia rozprávať a neprospievajú na angličtine. Prečítajte si, či platia aj pre vaše dieťa:

  1. Vyučovanie angličtiny je pasívne
Žiaci sa učia slovnú zásobu tak, aby slovíčkam rozumeli a vedeli ich prekladať oboma smermi: anglické na slovenské a opačne. Texty v učebnici zväčša prekladajú do slovenčiny. Z gramatiky musia vedieť poučky, pravidlá, vysvetlivky, dopĺňacie cvičenia a urobiť test. A lekcia je prebratá. Nič z toho ich ale nenaučilo jazyk používať a so začiatkom ďalšej lekcie v knihe zväčša rýchlo zabudnú, čo sa učili v tej predchádzajúcej. Výsledok je, že nevedia nič. 
 

      2. Dieťa nemá dostatočnú slovnú zásobu

Často prichádzam pri práci s deťmi na to, že sa nevedia učiť slovíčka, alebo sa ich ani neučia. Dokonca sa stáva, že deti ani netušia, že by sa mali nejaké slovíčka učiť. Je to ako keď chce maliar namaľovať obraz, ale nemá farby. Ak chceme od dieťaťa, aby hovorilo po anglicky, ale nemá anglickú slovnú zásobu, nepodarí sa to. Keď sa detí spýtam: "Ukáž mi, ako sa učíš slovíčka", väčšinou mi povedia, že si ich čítajú, resp. pozerajú očami ako keď sa učia napríklad dejepis. Je to absolútne neúčinná metóda a čistá strata času. Niekto ich musí naučiť, ako sa to robí.

        3. Prekladanie v hlave

Najmä  žiaci zvyknutí zo školy na časté prekladanie,  pri rozprávaní podvedome používajú metódu, že si myšlienku najprv zoštylizujú v hlave po slovensky a potom hľadajú slovo za slovom anglické slovíčka a "skladajú vetu". Výsledok je v 99% chybné, nezrozumiteľné vyjadrenie, ktoré nemá nič spoločné s plynulosťou alebo pohotovosťou jazykových reakcií.        

         4. Veľká skupina žiakov

V škole sa musia učitelia riadiť ministerskými nariadenami a učiť v takých veľkých skupinách, aké určuje pravidlo. Tie sú však zväčša  priveľké a aj pri najlepšej snahe je tažké zapájať dostatočne všetkých žiakov do rozprávania. A keďže jazyk a rozprávanie je výsledkom tréningu, deti, ktoré si ho necvičia, sa ho jednoducho nenaučia. 

Keď som zakladala svoju jazykovú školu, rozmýšľala som, čo sa vlastne od nej očakáva. Čo by mala ponúknuť, aby riešila problémy rodičov a ich detí - angličtinárov? Výučbové programy vytvorené v Lingua Credo pre žiakov základnej školy pod názvom Big Ben Club sú alternatívou bežnej školy. Poskytujú deťom to, čo bežná škola nemôže umožniť a zbraňujú spomenutým príčinám neúspechu učenia sa. Deti sa naučia kvalitatívne aj kvantitatívne viac ako v škole a navyše si zlepšia aj školský prospech z angličtiny. 

V našich kluboch angličtiny sa pri počte 5 - 8 detí dostane každý k slovu a rozprávame každú hodinu. Učitelia sú pravidelne a špeciálne trénovaní na metódy nácviku plynulosti, techniky odstraňovania chýb pri rozprávaní, na odbúravanie psychických bariér. Využívame rôzne podnety na aktivizáciu rozprávania. Vystavujeme žiakov situáciám, kedy musia tvorivo využívať slovnú zásobu na komunikačné úlohy a hry, v nových a nových kontextoch. Cvičia si spontánnosť, plynulosť aj rýchlosť. Hráme divadlo, intenzívne jazykové hry, reprodukcie, hranie rolí, debatné a diskusné aktivity. Venujeme sa tzv. study skills, čo sú praktické zručnosti ako sa učiť jazyk. 

Zväčša trvá pol roka až rok, kým na žiakovi s pôvodne pasívnou angličtinou vidíme pozitívne výsledky a začína sebavedomejšie komunikovať. Už malí prváci ba dokonca škôlkari pracujú na rozprávaní. Vedia povedať samostatne jednoduchý príbeh, zahrať konverzačný dialóg na bábkovom divadle, vedia porozprávať, čo majú radi na svojej pizze alebo čo dokážu zvieratá a ako vyzerajú a iné.  Každá lekcia, hodina má výstup v rozprávaní. 

Využívame voľnosť, ktorú nám dáva súkromná jazyková škola, svoju odbornosť na to, aby sme vytvorili podmienky, v ktorých maximálne zvýšime šance detí naučiť sa po anglicky komunikovať.