motivácia odbornosť dôvera

PaedDr. Eva Balážová - LINGUA CREDO

Bela IV. 6
Zvolen
96001
0911 422 828
eva.balazova@lingua-credo.sk

Domáca úloha z angličtiny – áno či nie?

10.05.2018 15:01

 

V súčasnosti bežia búrlivé diskusie na túto tému v kruhoch rodičov aj učiteľov a názory sú naozaj rôzne. Ako skúsený pedagóg a zároveň rodič na túto otázku odpovedám - áno aj nie.

NIE

  • Plne súhlasím s názormi, že deti sú preťažené a dospelý študent je v dnešnej dobe príliš zaneprázdnený na to, aby vypracovávali siahodlhé domáce zadania.
  • Domáca úloha by v žiadnom prípade nemala suplovať školu. Inak povedané: učenie a tréning jazykových zručností by mal prebiehať primárne v škole pod odborným vedením učiteľa. Študent by sa mal nové jazykové učivo naučiť v škole, nie doma samoštúdiom.
  • Deti by nemali dostávať na doma tzv. „úlohy pre rodičov“,  ako napríklad rôzne projekty či slohy, pokiaľ nemali prípravu v škole. 

ÁNO

V Lingua Credo máme vlastnú filozofiu a prístup k učeniu angličtiny ako cudzieho jazyka.  Nie je výhradne školskou aktivitou. Presahuje múry triedy a školy a stáva sa súčasťou života aj mimo nej. Každá fráza, slovíčko, osvojená gramatika mení človeka na iného. Otvára nové obzory, perspektívy a tým mení myslenie ľudí (aj detí). Učením sa angličtiny u nás človek spoznáva nové kultúry, názory, návyky anglicky hovoriacich národov, osvojuje si nové vzorce správania sa a nové pohľady na každodenný život. Toto všetko do veľkej miery ovplyvňuje aj náš názor na domácu úlohu.

  • Domáca úloha v primeranom rozsahu prinesie angličtinu aj domov k študentovi.
  • Keďže učenie sa cudzieho jazyka je do veľkej miery závislé od pamäte, treba si učivo opakovať aj doma. Výskum dokázal, že bez opakovania si po 3 dňoch z hodiny pamätáme už iba 40%. Pri 10 minútovom zopakovaní učiva do 3 dní si však dokážeme zapamätať až 70%. Preto jedna krátka domáca úloha na zopakovanie pri frekvencii 2 hodiny kurzu za týždeň je minimálnou potrebou pre dosiahnutie výsledkov.
  • Domáca úloha by nemala byť „prípravou na vyučovanie“. Nemala by mať za cieľ dostať dobrú známku z odpovede alebo excelovať v triede. Mala by sa stať prostriedkom na vytváranie návyku pracovať na sebe a zlepšovať sa alebo čítať v angličtine aj doma, počúvať anglické správy, pozerať videá, používať ju na zábavu, radovať sa z nej.
  • Deti by sa mali v škole naučiť, ako robiť domácu úlohu a ako sa učiť angličtinu doma.

 

Zaujímajú nás aj vaše názory a skúsenosti na tému „domáca úloha z angličtiny“. Zapojte sa do diskusie, zdieľajte, lajkujte.

 

Diskusná téma: Domáca úloha z angličtiny – áno či nie?

Neboli nájdené žiadne príspevky.