motivácia odbornosť dôvera

PaedDr. Eva Balážová - LINGUA CREDO

Bela IV. 6
Zvolen
96001
0911 422 828
eva.balazova@lingua-credo.sk

Čo získa moje dieťa skúškou Cambridge YLE pre deti?

18.02.2018 08:23

Pri odpovedi na túto otázku môžeme vychádzať z inej otázky: Prečo sa moje dieťa učí angličtinu? Mnohí by pravdepodobne odpovedali:  "Určite nie iba preto, aby vedelo robiť testy a skúšky na 100%." Súhlasím. Bohužiaľ, situácia na školách je taká, že pod tlakom vykazovať čo najlepšie výsledky sa aktivity na hodinách často zužujú na nácvik testových úloh. Tlak sa prenáša na dieťa, na rodinu a komunikácia zostáva v zabudnutí. "Tak načo ešte Cambridge skúšku?" 

Filozofia vyučovania angličtiny v Lingua Credo je od začiatku "Učiť angličtinu pre život." Prioritami sú schopnosť komunikovať a pozitívny vzťah študenta k angličtine. 

  • Čím dlhšie robím túto prácu, tým silnejšie si uvedomujem, že všetci, čo sa učia angličtinu, by z nej mali dokázať v živote vyťažiť čo najviac. Aj deti a študenti. 
  • V dnešnom svete už nestačí VEDIEŤ. Človek musí DOKÁZAŤ, že vie. Aj deti a študenti. 

Najdôveryhodnejším a vo svete najžiadanejším dôkazom ovládania angličtiny na úrovniach podľa CEFR (Spoločný európsky referenčný rámec A1 - C2, ktorý používajú všetky inštitúcie ako všetky školy, univerzity, zamestnávatelia...) sú certifikované Cambridge English Exams (Cambridgeské skúšky). 

Keď som hľadala vhodný typ certifikátu pre klientov Lingua Credo, Cambridgeské skúšky boli jasnou voľbou. Nemá význam mrhať čas a energiu na iné - nevyužiteľné testy a diplomy. 

  • Cambridge English Exams sú hodnotným zúročením snahy každého študenta, pretože ich absolvovanie im otvára ďalšie dvere a je významným medzníkom na ceste študenta k ovládaniu angličtiny pre život. Najmenších študentov nevynímajúc. 
Deti môžu absolvovať tzv. YLE - Young Learners Exams, ktoré sú tri podľa stupňa ovládania angličtiny: Starters (pred A1),  Movers (A1), Flyers (A2). Samotná skúška je robená zábavnou a deťom prístupnou formou. 
 
  1. Skúška je objektívnym, od školy nezávislým zhodnotením úrovne angličtiny dieťaťa.
  2. YLE otestujú ovládanie reálnej angličtiny pre každodenné situácie.
  3. Absolvovanie medzinárodne uznávanej skúšky v ranom veku motivuje deti k vyšším výkonom a dodáva im sebavedomie. Skúška je pre nich objektívnou spätnou väzbou.
  4. YLE sú výbornou prípravou na vyššie stupne Cambridge English Exams, ktoré už majú certifikát s doživotnou platnosťou využiteľný pri prijímacích konaniach či pri zamestnaní. 
  5. Úspech v skúške je odmenou za doterajšie snaženie. 
  6. Každé dieťa, ktoré absolvuje YLE, získa ocenenie Cambridge. 
Jazyková škola Lingua Credo odporúča deťom a študentom absolvovať skúšky v školskom veku. V dospelosti je to už zložitejšie. 
Už 4 roky v našich Big Ben Cluboch používame renomované výučbové materiály, ktoré zároveň pripravujú deti na YLE. Na konci minulých ročníkov v júni 2017 sme urobili skúšobné testovanie - prieskum, kde deti v rámci hodín absolvovali cvičné YLE úlohy. V Big Ben Club 2 sme dosiahli 92% úspešnosť, v Big Ben Club 3 to bolo 93% a v Big Ben Club 5 deti dosiahli 95%.
 
Na základe toho pozývame rodičov, aby sa pripojili a dali deťom šancu osláviť úspech medzinárodnou skúškou. 
 
Termín písomnej a ústnej skúšky: 20. - 21.4.2018
Deti na skúšku pripravíme v rámci hodín Big Ben Club. Prípravu absolvujú všetky deti v klube automaticky. 
 
Prihlášku na skúšky YLE treba vyplniť, podpísať a poslať zoskenované do Lingua Credo do 23.2.2018: eva.balazova@lingua-credo.sk. Podmienky registrácie
Poplatok za skúšku treba zaplatiť do 23.2.2018. Info k platbe