motivácia odbornosť dôvera

PaedDr. Eva Balážová - LINGUA CREDO

Bela IV. 6
Zvolen
96001
0911 422 828
eva.balazova@lingua-credo.sk

Angličtina pre školu, alebo pre život?

29.01.2015 15:03

      Položili ste si niekedy otázku "Prečo sa moje dieťa učí angličtinu?".  Pre školu či pre život? 

Angličtina, čítanie, počítanie, správne písanie a iné zručnosti, ktoré dospelý človek bežne používa v každodennom živote, sú vo svete školopovinných detí jednoducho iba školským predmetom. Niečím, čo musí byť. Ale my rodičia túžime, aby dieťa dokázalo po anglicky reálne komunikovať a pomáhať si ňou v živote.

Predstavme si dve situácie, v ktorých sa dieťa môže naučiť cudzí jazyk: odsťahuje sa a žije s rodičmi v cudzojazyčnom prostredí a bežná výuka angličtiny v škole - priemerne 3 x 45 minút. V druhom prípade, ktorý je bežnou praxou, má dieťa neporovnateľne menej času a príležitostí počúvať jazyk v každodenných situáciách, snažiť sa porozumieť neznámemu, opakovať, hovoriť... Preto je nesmierne dôležité, ako žiak využije čas vyhradený na angličtinu v škole, aj ako k tomuto procesu pristupuje učiteľ. 

Objasní to príklad s čítaním textov v angličtine. Žiaci na hodine čítajú článok nahlas a potom ho majú prekladať, na domácu úlohu majú nacvičiť to isté, stretnú sa viac s problémami ako s radosťou z prečítaného. Mnohí sa boja čítať nahlas, pociťujú neistotu z neznámeho textu a desia sa výslovnosti či zlyhania pred spolužiakmi. V takomto psychickom rozpoložení nemôžeme od žiaka očakávať výkon, ba ani tvrdiť, že je motivovaný a teší sa na túto aktivitu. Doma príde na rad slovník a žiak (alebo rodič ?) bojuje s významom každého slova, zložitými gramatickými konštrukciami, ktoré často nemajú v slovenčine ekvivalent alebo majú iný slovosled. Čaro príbehu, zaujímvosť v texte alebo radosť z pochopeného zostávajú neprežité, dieťa nemá pocit úspechu. V živote čítame pre radosť, pre relax, alebo pre informáciu. Uvedený príklad je teda úplne odtrhnutý od života. Môže sa následne stať, že deti sa naučia vnímať angličtinu ako neustály problém a boj o známky, čítanie v angličtine ako nudné prekladanie a čítanie nahlas... Tento dojem môže v človeku ostať navždy a v budúcom živote tvoriť prekážku v komunikácii. 

    Dôležitú úlohu zohráva atmosféra, v ktorej sa deti učia jazyk. Ak je pozitívna, (psychologicky) bezpečná, založená na dôvere, je vedecky dokázané (Krashen: Affective filter hypotheses), že sa naučia oveľa viac. Ak sa však učia pod hrozbou zlej známky, písomky alebo pod nátlakom, vzniká psychický blok, ktorý bráni osvojovaniu si učiva a dobrým výkonom. Spomeňte si na vlastnú situáciu, v ktorej ste boli nervózni, napätí a vystresovaní (napr. rozprávanie na verejnosti, maturita... a pod.) Ako sa Vám komunikovalo? V takých situáciách často "strácame slová". Prítomnosť priateľskej tváre, z ktorej vyžaruje dôvera vo Vás a podpora, všetko uľhčí ako mávnutím prútika. To isté sa deje aj s dieťaťom na hodinách angličtiny. 

    Viete ako sa angličtinu učí Vaše dieťa? Zažíva na hodinách radosť, podporu a priateľskú atmosféru? Alebo sa bojí neúspechu, pristupuje k angličtine s nechuťou, odmieta ju či zatajuje úlohy? 

    Pre rodičov je ťažké získať objektívne informácie tohto druhu. Sú ale kľúčové pre úspech dieťaťa. V eBooku 4 kroky k lepšej angličtine Vášho dieťaťa nájdete jednoduchý test, ktorý Vám pomôže zhodnotiť spôsob výuky angličtiny, prípadne identifikovať problém a nájsť riešenie. Stiahnite si ho zdarma

    Ak Vám leží na srdci jazykové vzdelanie detí, čítajte ďalej  články na stránkach LINGUA CREDO, zapojte sa do diskusií s ostatnými rodičmi, napíšte nám o probléme a získajte bezplatnú pomoc odborníka  alebo prihláste dieťa na niektorú z našich vzdelávacích aktivít.

Ak sa Vám článok páčil a myslíte si, že pomôže aj ostatným rodičom, dajte nám like alebo zdieľajte obsah na Facebooku.