motivácia odbornosť dôvera

PaedDr. Eva Balážová - LINGUA CREDO

Bela IV. 6
Zvolen
96001
0911 422 828
eva.balazova@lingua-credo.sk

Ako prispievať do "Discussions"?

29.02.2016 07:07

Online Program obsahuje v každom module na čítanie a počúvanie záverečné úlohy, v ktorých študent písomne v niekoľkých odstavcoch reaguje na nastolenú tému, vyjadruje svoj názor. V nasledujúcom videu vám ponúkame návod, ako svoj text uverejniť v sekcii "Discussions", aby ho videl vyučujúci a prípadne spolužiaci. 

Inštruktážne video