motivácia odbornosť dôvera

PaedDr. Eva Balážová - LINGUA CREDO

Bela IV. 6
Zvolen
96001
0911 422 828
eva.balazova@lingua-credo.sk

Denný anglický tábor pre deti

Animal Fun Club

Denné anglické letné tábory Lingua Credo sú pre Vaše dieťa možnosťou pre zmysluplné a zábavné využitie letného času prázdnin. Najlepšou cestou ako naučiť dieťa komunikovať v cudzom jazyku je vystaviť ho situáciám, ktoré sú mu prirodzené a v nich jazyk počúva aj používa na reálnu komunikáciu. Vtedy sa nezaoberá gramatikou a inými jazykovednými disciplínami, ale komunikuje, zažíva jazyk "na vlastnej koži". Pre takéto "učenie" vytvára výborné podmienky práve jazykový letný tábor. Deti si osvojujú jazykové prostriedky pri hre s kamarátmi, pri nadväzovaní nových priateľstiev, pri tímových súťažiach a úlohách, pri získavaní a podávaní nových informácií, ktoré sú pre ne atraktívne. 
 
 
Dopoludnie je venované zábavnej a hravej angličtine (3 hodiny), kde sa deti budú každý deň intenzívne zdokonaľovať v jazyku. Komunikácia bude celý deň prebiehať prevažne v angličtine (intenzita záívisí od situácie a vekovej skupiny), takže deti sa naučia aj jazykové prostriedky potrebné pri hre, športe, tímových súťažiach a iných každodenných aktivitách, ktoré sú im blízke. 
Nosnou témou tábora je fantastický svet zvierat. Je to pre deti atraktívna téma a pre angličtinu základ mnohých efektívnych aktivít. Budeme hrať zvieracie bábkové divadielko, jazykové hry na rozvíjanie plynulého rozprávania, kvízy a súťaže o zvieratách v angličtine, nazrieme do anglických kníh plných zaujímavostí zo života zvierat, využijeme video a rozprávky o zvieratách. Súčasťou programu je aj výlet na tému Zvieratá, počas ktorého budú deti zbierať informácie a plniť úlohy v angličtine. Návšteva poľovníkov a horárov s poľovnými psami odhalí svet lesnej zveri a práce psíka pri love. 
Takto sa deti každý deň naučia niečo nové nielen z angličtiny, získajú sebaistotu a plynulosť v rozprávaní.
 
  
 
Popoludní je pre deti je pripravená pestrá paleta prázdninových aktivít vonku na čerstvom vzduchu: športové a zábavné súťaže, hry aj výlet. Tu dostanú šancu prakticky využívať angličtinu, ktorú sa naučia dopoludnia. Popoludňajší program aj časť dopoludňajšej výuky bude prebiehať v priestore veľkej oplotenej záhrady CVČ Domino, kde sú deti v bezpečí, je tam dostatok priestoru  a stromy poskytujú príjemný letný chládok. Môžu si vyskúšať hru petangue, zahrať bedminton, stolný tenis, loptové hry, súťaže a zábavné hry. 
 
Prihláste svoje dieťa ešte dnes a zabezpečte mu týždeň zážitkov, zábavy, nových kamarátov a pokrok v angličtine. Počet miest je limitovaný: 10 - 16.
 
Kedy: 
17. - 21.7.2017      deti 7 - 11 rokov
24. - 28.7.2017      deti 12 - 14 rokov
 
8.00 - 16.00 denne
 
Kde: 
Lingua Credo
Centrum pre jazykové vzdelávanie
Bela IV. 6, Zvolen ( budova CVČ Domino)
 
Kto:
kvalifikovaná a skúsená lektorka
dospelí animátori
 
Cena: 95 EUR
Poskytujeme súrodeneckú zľavu -5% na celkovú sumu.
 
Cena zhŕňa: 
odborne vedený kurz angličtiny
animátori hovoriaci po anglicky
vstup a cestovné na výlet
materiály k výuke
strava: 5x desiata, obed, olovrant
 
Storno podmienky:
  • storno poplatok pred nástupom do denného tábora 10 EUR
  • storno poplatok v prvý deň denného tábora 30% z celkovej sumy
  • storno poplatok v druhom a ďalších dňoch - bez nároku na vrátenie peňazí

Kontaktný prihlasovací formulár

Odoslanie tohto formulára je plnohodnotným ekvivalentom vlastnoručne podpísanej prihlášky.