motivácia odbornosť dôvera

PaedDr. Eva Balážová - LINGUA CREDO

Bela IV. 6
Zvolen
96001
0911 422 828
eva.balazova@lingua-credo.sk

Chcete zistiť ktorá skúška je pre Vás vhodná? Urobte si online krátky

Test Cambridge English Language Assessment

Certifikáty z angličtiny

Cambridge English Young Learners

Skúška je špeciálne navrhnutá pre deti na 1. a 2. stupni ZŠ. Celosvetovo je využívaná na silnú motiváciu žiakov a cenné ohodnotenie ich úsilia a nadobudnutých zručností. Tieto testy z angličtiny  pre deti korešpondujú s cieľom Big Ben Club kurzov naučia žiakov praktickú angličtinu pre život.
 

Starters                        Movers                    Flyers

Big Ben Club 2,                               Big Ben Club 4                        Big Ben Club 5

 

Certifikát z angličtiny má veľký význam pre ďalšie štúdium angličtiny. Je predovšetkým veľkou motiváciou, zvládnutie testu dáva dieťaťu pocit mimoriadneho úspechu a príprava výrazne posúva úroveň jeho angličtiny smerom nahor.  Žiak, ktorý zvládne Cambridge certifikát z angličtiny, má svoju výkonnostnú latku nastavenú dostatočne vysoko a tento úspech ho nepriamo zaväzuje ďalej na sebe pracovať. 

Samotná skúška má formu zábavného a motivujúceho testu.      

Stiahnite si informáciu pre rodičov.

 

Cambridge English for Schools

KET                    PET

Big Ben Club 6, 7            Big Ben Club Teens

 

Cambridge English: Key (KET)

Cambridge English: Key (KET) overuje zručnosť prakticky používať anglický jazyk v základnom rozsahu. Dosiahnutie úrovne A2 znamená, že je študent schopný dorozumieť sa v jednoduchých situáciách, napr. na cestách, v práci alebo v škole.

Cambridge English: Preliminary (PET)

Cambridge English: Preliminary (PET) je skúška z anglického jazyka na stredne pokročilej úrovni (B1). Zisťuje uplatniteľnosť znalosti anglického jazyka v práci, v škole a v každodennom živote. Certifikát Cambridge English: Preliminarypredstavuje výhodu pre uchádzača o zamestnanie.

 

 

Cambridge English Language Assessment

FCE prípravný kurz

 
Prihlášku si vyžiadajte v Lingua Credo.

Cambridge English: First, známa tiaž ako First Certificate in English (FCE), je najpopulárnejším testom  z anglického jazyka na stredne pokročilej úrovni (B2). Držitelia certifikátu Cambridge English: First dokážu plynule používať anglický jazyk v škole alebo v práci. Cambridge English: First je všeobecne uznávaná na Slovensku aj v zahraničí. Skúška stojí 165 EUR.

Cambridge English: Advanced (CAE)

Cambridge English: Advanced, známa tiež ako Certificate in Advanced English (CAE), je skúška z anglického jazyka na pokročilej úrovni (C1). Držitelia certifikátu Cambridge English: Advanced majú výhodu pri prijímacom konaní na najlepšie vysoké školy s vyučovcím jazykom anglickým na svete, vrátane väčšiny britských vysokých škôl. Tento certifikát je dokladom veľmi dobrej znalosti anglického jazyka.

 

Termíny skúšok

Cambridge English: Key (skúška KET)

Typ skúšky

Písomná časť

Ústna časť

Uzávierka Registrácie

Poplatok

KET

 

     

KET

 

     


Cambridge English: Preliminary (skúška PET)

Typ skúšky

Písomná časť

Ústna časť

Uzávierka Registrácie

Poplatok

PET

 

     

PET

 

     

Cambridge English: First (skúška FCE)

Typ skúšky

Písomná časť

Ústna časť

Uzávierka Registrácie

Poplatok

FCE

23.6.2018

22.6.2018 18.5.2018 165,- EUR

FCE

 

     

Cambridge English: Advanced (skúška CAE)

Typ skúšky

Písomná časť

Ústna časť

Uzávierka Registrácie

Poplatok

CAE

 

     

CAE

 

     

CAE

 

     

CAE

 

     

Cambridge English: Young Learners (skúška YLE)

Typ skúšky

Písomná časť a ústna časť

Uzávierka Registrácie

Poplatok

YLE Starters

20. - 21.4.2018

23.2.2018 55,- EUR

YLE Movers

20. - 21.4.2018

23.2.2018 58,- EUR

YLE Flyers

20. - 21.4.2018

23.2.2018 60,- EUR