motivácia odbornosť dôvera

PaedDr. Eva Balážová - LINGUA CREDO

Bela IV. 6
Zvolen
96001
0911 422 828
eva.balazova@lingua-credo.sk

Pripravte sa na Cambridge exam s nami

Kurzy v našom centre jazykového vzdelávania sú obsahovo aj metodicky koncipované tak, že ich môžete zakončiť zložením skúšky a získaním hodnotného, medzinárodne uznávaného certifikátu z angličtiny - Cambridge English certifikát.
 
Od školského roka 2016/17 sme do našej ponuky zaradili aj špeciálne prípravné kurzy na testy z angličtiny FCE a CAE. Kurzy môžete navštevovať v priestoroch centra jazykového vzdelávania. Pre firmy ponúkame aj možnosť realizovania kurzov pre zamestnancov priamo na pracovisku. 

Chcete zistiť ktorá skúška je pre Vás vhodná? Urobte si online krátky

Test Cambridge English Language Assessment

Certifikáty z angličtiny

Cambridge English Young Learners

Skúška je špeciálne navrhnutá pre deti na 1. a 2. stupni ZŠ. Celosvetovo je využívaná na silnú motiváciu žiakov a cenné ohodnotenie ich úsilia a nadobudnutých zručností. Tieto testy z angličtiny  pre deti korešpondujú s cieľom Big Ben Club kurzov naučia žiakov praktickú angličtinu pre život.
 

Starters                        Movers                    Flyers

Big Ben Club 2,                               Big Ben Club 4                        Big Ben Club 5

 

Certifikát z angličtiny má veľký význam pre ďalšie štúdium angličtiny. Je predovšetkým veľkou motiváciou, zvládnutie testu dáva dieťaťu pocit mimoriadneho úspechu a príprava výrazne posúva úroveň jeho angličtiny smerom nahor.  Žiak, ktorý zvládne Cambridge certifikát z angličtiny, má svoju výkonnostnú latku nastavenú dostatočne vysoko a tento úspech ho nepriamo zaväzuje ďalej na sebe pracovať. 

Samotná skúška má formu zábavného a motivujúceho testu.      

Stiahnite si informáciu pre rodičov.

 

Cambridge English for Schools

KET                    PET

Big Ben Club 6, 7            Big Ben Club Teens

 

Cambridge English: Key (KET)

Cambridge English: Key (KET) overuje zručnosť prakticky používať anglický jazyk v základnom rozsahu. Dosiahnutie úrovne A2 znamená, že je študent schopný dorozumieť sa v jednoduchých situáciách, napr. na cestách, v práci alebo v škole.

Cambridge English: Preliminary (PET)

Cambridge English: Preliminary (PET) je skúška z anglického jazyka na stredne pokročilej úrovni (B1). Zisťuje uplatniteľnosť znalosti anglického jazyka v práci, v škole a v každodennom živote. Certifikát Cambridge English: Preliminarypredstavuje výhodu pre uchádzača o zamestnanie.

 

 

Cambridge English Language Assessment

FCE prípravný kurz

 
Prihlášku si vyžiadajte v Lingua Credo.

Cambridge English: First, známa tiaž ako First Certificate in English (FCE), je najpopulárnejším testom  z anglického jazyka na stredne pokročilej úrovni (B2). Držitelia certifikátu Cambridge English: First dokážu plynule používať anglický jazyk v škole alebo v práci. Cambridge English: First je všeobecne uznávaná na Slovensku aj v zahraničí. Skúška stojí 165 EUR.

Cambridge English: Advanced (CAE)

Cambridge English: Advanced, známa tiež ako Certificate in Advanced English (CAE), je skúška z anglického jazyka na pokročilej úrovni (C1). Držitelia certifikátu Cambridge English: Advanced majú výhodu pri prijímacom konaní na najlepšie vysoké školy s vyučovcím jazykom anglickým na svete, vrátane väčšiny britských vysokých škôl. Tento certifikát je dokladom veľmi dobrej znalosti anglického jazyka.

 

Termíny skúšok

Cambridge English: Key (skúška KET)

Typ skúšky

Písomná časť

Ústna časť

Uzávierka Registrácie

Poplatok

KET

 

     

KET

 

     


Cambridge English: Preliminary (skúška PET)

Typ skúšky

Písomná časť

Ústna časť

Uzávierka Registrácie

Poplatok

PET

 

     

PET

 

     

Cambridge English: First (skúška FCE)

Typ skúšky

Písomná časť

Ústna časť

Uzávierka Registrácie

Poplatok

FCE

23.6.2018

22.6.2018 18.5.2018 165,- EUR

FCE

 

     

Cambridge English: Advanced (skúška CAE)

Typ skúšky

Písomná časť

Ústna časť

Uzávierka Registrácie

Poplatok

CAE

 

     

CAE

 

     

CAE

 

     

CAE

 

     

Cambridge English: Young Learners (skúška YLE)

Typ skúšky

Písomná časť a ústna časť

Uzávierka Registrácie

Poplatok

YLE Starters

20. - 21.4.2018

23.2.2018 55,- EUR

YLE Movers

20. - 21.4.2018

23.2.2018 58,- EUR

YLE Flyers

20. - 21.4.2018

23.2.2018 60,- EUR