motivácia odbornosť dôvera

PaedDr. Eva Balážová - LINGUA CREDO

Bela IV. 6
Zvolen
96001
0911 422 828
eva.balazova@lingua-credo.sk

 

Zimné prázdniny v Lingua Credo:  21.12.2018 - 6.1.2019.

Tešíme sa na vás od 7.1.2019. Vyučovanie kurzov na ZŠ Sliač a ZŠ Hrnčiarska vo Zvolene začína vzhľadom na školské prázdniny dňom 8.1.2019.

Po anglicky s dyslexiou

Od 1.2.2019 otvárame

Easy English Club

pre deti s vývinovými poruchami učenia (dyslexia, dysgrafia, dysortografia)
5., 6., 7. roč. ZŠ
 
Čo deti získajú?
- zlepšenie písania a čítania v angličtine špeciálnou metódou
- zlepšenie ovládania základnej gramatiky - naša vlastná metóda gramatického tréningu
- aktívna slovná zásoba  - multisenzorické učenie
- kladný vzťah k angličtine
V skupinke bude najviac 6 detí. 
Lektorka: PaedDr. Eva Balážová - absolventka online kurzu Metodika vyučovania angličtiny pre deti so ŠVPU s certifikátom na Lancaster University.
 
 
Kde: ZŠ Sliač
Kedy: 2 x týždenne / 45 min
          utorky a štvrtky o 14.15 - 15.00
          34 hod
Cena: platba štvrťročne 98,60 EUR (5,90 / hod)
 

PRIHLÁŠKA

 
 
 
 

HAPPY HALLOWEEN

 

Tešíme sa na anglické úspechy sliačskych detí! Vitajte v Lingua Credo!

Od 24.9.2018 pobežia naše kurzy Big Ben Club aj v priestoroch ZŠ Sliač. Prihlásiť sa môžete už teraz online. Počty detí v skupinách sú limitované 5 - 8, v záujme dosiahnutia optimálnych výsledkov. 
Ponuka kurzov, foto a video galéria, referencie: Big Ben Club

 

LETOM SVETOM S ANGLIČTINOU

Letný tábor pre deti 6 - 15 rokov, 4. - 11.8.2018 v prekrásnom horskom prostredí Donovál sa vydaril, odchádzali sme všetci šťastní, plní zážitkov a obohatení o nových kamarátov.
 
 
 

TÁBOROVÁ FOTO  GALÉRIA

 

Dyslexia a dysgrafia nemusia byť prekážkou pri učení sa angličtiny

Teším sa z ukončeného vzdelávania na Lancaster University - ako učiť angličtinu deti s dyslexiou a poruchami učenia. Budúci akademický rok budeme v Lingua Credo zasa o niečo lepší.
Myslíte si, že na konci školského roka dostávajú vysvedčenie iba žiaci? Omyl. V Lingua Credo sme na posledných hodinách otočili garde a požiadali deti, aby prostredníctvom dotazníkov oznámkovali našich lektorov a kurzy. Tu je "VYSVEDČENIE"pre Lingua Credo:
Celková priemerná známka   1,3
Pochvaly a odmeny na hodinách   1,2
Aktivity na hodinách                        1,2
Vysvetľovanie učiva                        1,1
Cvičenia na precvičenie učiva         1,4
Povzbudenie a motivácia od učiteľa  1,1
Učebný materiál                               1,8
Učebne                                             1,6
Veľkosť skupiny                                 1,1
Pozitívna atmosféra na vyučovaní    1,1
Sebahodnotenie žiakov                     1,8

Deti známkujú našu jazykovú školu

Myslíte si, že na konci školského roka dostávajú vysvedčenie iba žiaci? Omyl. V Lingua Credo sme na posledných hodinách otočili garde a požiadali deti, aby prostredníctvom dotazníkov oznámkovali našich lektorov a kurzy. Tu je "VYSVEDČENIE"pre Lingua Credo:
 
Celková priemerná známka   1,3
 
Pochvaly a odmeny na hodinách   1,2
Aktivity na hodinách                        1,2
Vysvetľovanie učiva                        1,1
Cvičenia na precvičenie učiva         1,4
Povzbudenie a motivácia od učiteľa  1,1
Učebný materiál                               1,8
Učebne                                             1,6
Veľkosť skupiny                                 1,1
Pozitívna atmosféra na vyučovaní    1,1
Sebahodnotenie žiakov                     1,8
 

Data Protection Officer

Eva Balážová

+421 911 422 828

eva.balazova@lingua-credo.sk