motivácia odbornosť dôvera

Bela IV. 6
Zvolen
96001
0911 422 828
eva.balazova@lingua-credo.sk

lingua credo

Veľkonočné prázdniny v Lingua credo

  • žiaci MŠ, ZŠ a SŠ 
        13. - 18. 4. 2017
  • dospelí
        14. - 17. 4. 2017

ZÁPIS DO KURZOV

Do kurzov sa môžete zapísať online prihláškou .
Radi Vám poskytneme radu a informácie na 0911 422 828.
 

Referencie

"Moja dcéra mala problém vykopnúť anglinu na trojku. Po polroku doučovania v Lingua Credo má s prehľadom za jedna."
Miro, Žiar nad Hronom
 
"Na maturitu chcem byť pripravený čo najlepšie. Preto už rok navštevujem Lingua Credo a vidím na sebe pokroky."
Jakub, Trnavá Hora

Rozvrh 2016/17

Rozvrh hodín pre kurzy si môžete pozrieť TU.

Pozrite sa čo máme nové

PREČÍTALI SME PRVÚ KNIHU V ANGLIČTINE!
Naši 8-roční študenti prečítali svoju prvú knihu po anglicky. Je to veľký úspech a motivácia, veď angličtinu sa učia iba druhý rok a v škole sú iba druháci. Vďaka vydavateľstvu Oxford University Press za úžasné materiály pre deti. Hlavný hrdina Todd, chlapec vo veku detí, si číta komiks o...
Cambridge English Exams
Viete po anglicky? Super! A môžete to dokázať svojmu potenciálnemu zamestnávateľovi? Ešte lepšie! Cambridge English certifikát z anglického jazyka je aktuálne uznávaný až 20 000 organizáciami na celom svete zahŕňajúc nadnárodné spoločnosti aj zahraničné univerzity. Dnes 1 zo 4 ľudí...
KURZY NA ZŠ HRNČIARSKA
  Vážení rodičia a žiaci! V školskom roku 2016/2017 pre vás otvárame kurzy angličtiny aj na ZŠ Hrnčiarska 1 vo Zvolene.  Cieľom je sprístupniť kvalitné kurzy angličtiny najmä malým deťom na prvom stupni ZŠ a v piatom ročníku, ktoré ešte nie sú schopné samy sa pohybovať po meste...
Vyhodnotenie čitateľského programu Read your Way to Better English
Milí čitatelia LINGUA CREDO! Každý, kto v Lingua Credo prečítal knihu v angličtine, prispel svojím dielom k celkovému množstvu prečítaných slov. Každá kniha Oxford University Press totiž udáva toto číslo na obálke.  Po spočítaní sme prišli ku krásnemu číslu - 49 588 anglických...
Video projekty: Piataci a ich zvieratká
Piataci dokážu plynule porozprávať o svojom domácom zvieratku. Zaslúžia si pochvalu za odvahu, snahu a prácu, ktorú do týchto projektov vložili.  Chlapci som na vás pyšná!  Matej nafotil psíka a Lukáš vlastnoručne nakreslil svoje akvárium s rybičkami. Pripravili si texty v angličtine a...
Aj takto sa učíme po anglicky. Téma ovocie v kurze Prvácka angličtina nie je iba o drilovaní slovíčok a pomenúvaní obrázkov ovocia. Deti sa naučia slovnú zásobu v reálnej situácii - urbme si smoothie. Okrem samostatných slov používajú aj konverzáciu vo vetách: Can I have an orange and an apple...

 O nás