motivácia odbornosť dôvera

Bela IV. 6
Zvolen
96001
0911 422 828
eva.balazova@lingua-credo.sk

lingua credo

 Vianočné prázdniny v Lingua Credo

 

Big Ben Club 25.12. 2018 – 5.1.2018 (vyučovanie pokračuje od 8.1.2018)

Oxford Club 25.12. 2018 – 5.1.2018 (vyučovanie pokračuje od 8.1.2018)

Stonehenge Club (dospelí)  25.12.2017 – 1.1.2018 (vyučovanie pokračuje od 2.1.2018)

 

Veselé Vianoce a šťastný nový rok 2018 želá Lingua Credo

 
Close-up of Christmas Decoration Hanging on Tree

Pozrite sa čo máme nové

PREČÍTALI SME PRVÚ KNIHU V ANGLIČTINE!
Naši 8-roční študenti prečítali svoju prvú knihu po anglicky. Je to veľký úspech a motivácia, veď angličtinu sa učia iba druhý rok a v škole sú iba druháci. Vďaka vydavateľstvu Oxford University Press za úžasné materiály pre deti. Hlavný hrdina Todd, chlapec vo veku detí, si číta komiks o...
Cambridge English Exams
Viete po anglicky? Super! A môžete to dokázať svojmu potenciálnemu zamestnávateľovi? Ešte lepšie! Cambridge English certifikát z anglického jazyka je aktuálne uznávaný až 20 000 organizáciami na celom svete zahŕňajúc nadnárodné spoločnosti aj zahraničné univerzity. Dnes 1 zo 4 ľudí...
Vyhodnotenie čitateľského programu Read your Way to Better English
Milí čitatelia LINGUA CREDO! Každý, kto v Lingua Credo prečítal knihu v angličtine, prispel svojím dielom k celkovému množstvu prečítaných slov. Každá kniha Oxford University Press totiž udáva toto číslo na obálke.  Po spočítaní sme prišli ku krásnemu číslu - 49 588 anglických...
Video projekty: Piataci a ich zvieratká
Piataci dokážu plynule porozprávať o svojom domácom zvieratku. Zaslúžia si pochvalu za odvahu, snahu a prácu, ktorú do týchto projektov vložili.  Chlapci som na vás pyšná!  Matej nafotil psíka a Lukáš vlastnoručne nakreslil svoje akvárium s rybičkami. Pripravili si texty v angličtine a...
Aj takto sa učíme po anglicky. Téma ovocie v kurze Prvácka angličtina nie je iba o drilovaní slovíčok a pomenúvaní obrázkov ovocia. Deti sa naučia slovnú zásobu v reálnej situácii - urbme si smoothie. Okrem samostatných slov používajú aj konverzáciu vo vetách: Can I have an orange and an apple...

 O nás