motivácia odbornosť dôvera

Bela IV. 6
Zvolen
96001
0911 422 828
eva.balazova@lingua-credo.sk

lingua credo

JÚNOVÝ ZÁPIS 2016/17

do 30.6.2016

-6%

Referencie

"Moja dcéra mala problém vykopnúť anglinu na trojku. Po polroku doučovania v Lingua Credo má s prehľadom za jedna."
Miro, Žiar nad Hronom
 
"Na maturitu chcem byť pripravený čo najlepšie. Preto už rok navštevujem Lingua Credo a vidím na sebe pokroky."
Jakub, Trnavá Hora

Kurzy na ZŠ Hrnčiarska

Vážení rodičia a žiaci!
V školskom roku 2016/2017 pre vás otvárame kurzy angličtiny aj na ZŠ Hrnčiarska 1 vo Zvolene
Cieľom je sprístupniť kvalitné kurzy angličtiny najmä malým deťom na prvom stupni ZŠ a v piatom ročníku, ktoré ešte nie sú schopné samy sa pohybovať po meste a dochádzať na kurz do jazykovej školy. Angličtinu môžu navštevovať priamo vo svojej ZŠ po vyučovaní a po skončení sa vrátia do školského klubu. Chceme tým aj rodičom uľahčiť časovo náročný manažment krúžkov detí. 
 
 

Prvácka angličtina

Pre deti 1. ročníka ZŠ

Big Ben Club 2

Pre deti 2. ročníka ZŠ

Big Ben Club 3

Pre deti 3. ročníka ZŠ

Big Ben Club 4

Pre deti 4. ročníka ZŠ

Big Ben Club 5

Pre deti 5. ročníka ZŠ

Pozrite sa čo máme nové

Vyhodnotenie čitateľského programu Read your Way to Better English
Milí čitatelia LINGUA CREDO! Každý, kto v Lingua Credo prečítal knihu v angličtine, prispel svojím dielom k celkovému množstvu prečítaných slov. Každá kniha Oxford University Press totiž udáva toto číslo na obálke.  Po spočítaní sme prišli ku krásnemu číslu - 49 588 anglických...
Video projekty: Piataci a ich zvieratká
Piataci dokážu plynule porozprávať o svojom domácom zvieratku. Zaslúžia si pochvalu za odvahu, snahu a prácu, ktorú do týchto projektov vložili.  Chlapci som na vás pyšná!  Matej nafotil psíka a Lukáš vlastnoručne nakreslil svoje akvárium s rybičkami. Pripravili si texty v angličtine a...
Aj takto sa učíme po anglicky. Téma ovocie v kurze Prvácka angličtina nie je iba o drilovaní slovíčok a pomenúvaní obrázkov ovocia. Deti sa naučia slovnú zásobu v reálnej situácii - urbme si smoothie. Okrem samostatných slov používajú aj konverzáciu vo vetách: Can I have an orange and an apple...

 O nás