motivácia odbornosť dôvera

Bela IV. 6
Zvolen
96001
0911 422 828
eva.balazova@lingua-credo.sk

lingua credo

ZÁPIS 2016/17

prebieha do 19.9.2016

online

Zistite zostávajúci počet miest v kurzoch TU

Referencie

"Moja dcéra mala problém vykopnúť anglinu na trojku. Po polroku doučovania v Lingua Credo má s prehľadom za jedna."
Miro, Žiar nad Hronom
 
"Na maturitu chcem byť pripravený čo najlepšie. Preto už rok navštevujem Lingua Credo a vidím na sebe pokroky."
Jakub, Trnavá Hora

Reparát ... opravná maturita ... skúška ...

 
Tieto veci sa k letu veľmi nehodia a nikto z nich nie je nadšený. Prinášajú stres a povinnosti v čase, keď väčšina ľudí naokolo oddychuje a užíva si voľnosť. Ak sa Vás to bytostne dotýka, ste na správnej adrese
 
Je ťažké za krátke leto dobehnúť učivo, ktoré človek zameškal počas štyroch rokov na strednej škole alebo počas školského roka na angličtine. Vlastne je to veľmi veľa práce za krátky čas. 
Z našich skúseností vieme, že študenti robia v týchto situáciách dve základné chyby: odkladajú učenie sa "na neskôr" alebo sa snažia naučiť angličtinu "čítaním" učebnice a slovíčok.
 
A pritom stačí učeniu venovať možno iba 15 - 30 minút denne za predpokladu, že to robíte správne. 
Ako teda na to?  
 
Angličtina nie je súbor vedomostí. Je to zručnosť. Podobne ako beh, tanec, kreslenie a iné činnosti, ktoré na dokonalosť vyžadujú tréning, nácvik a skúšanie. Tak je to aj s angličtinou. 
Ak chcete správne napríklad napísať gramatický test, alebo správne gramaticky hovoriť, nepomôže Vám, ak sa iba naučíte pravidlo a poučku. Chce to gramatický tréning, ktorý zapája činnosť čítania, písania, hovorenia a počúvania naraz. 
Ak chcete vedieť používať viac slovíčok, nestačí si čítať (alebo ako študenti hovoria "pozerať si") slovíčka v angličtine a v slovenčine a naopak. Potrebujete trénovať výslovnosť so správnym vzorom a použitie so správnym významom. 
 
Už to, že čítate tento článok hovorí o tom, že cítite potrebu "niečo s tým urobiť". Ako odmenu za vašu iniciatívu a aktivitu Vám zdarma umožníme prístup do našich online slovníkov, ktoré sme vytvorili práve k spomínanému tréningu. Slovíčka sú ozvučené a môžete sa ich učiť formou interaktívnych aktivít či hier na PC, tablete alebo telefóne trebárs aj na pláži.
 

Kurzy na ZŠ Hrnčiarska

Vážení rodičia a žiaci!
V školskom roku 2016/2017 pre vás otvárame kurzy angličtiny aj na ZŠ Hrnčiarska 1 vo Zvolene
Cieľom je sprístupniť kvalitné kurzy angličtiny najmä malým deťom na prvom stupni ZŠ a v piatom ročníku, ktoré ešte nie sú schopné samy sa pohybovať po meste a dochádzať na kurz do jazykovej školy. Angličtinu môžu navštevovať priamo vo svojej ZŠ po vyučovaní a po skončení sa vrátia do školského klubu. Chceme tým aj rodičom uľahčiť časovo náročný manažment krúžkov detí. 
 
 

Prvácka angličtina

Pre deti 1. ročníka ZŠ

Big Ben Club 2

Pre deti 2. ročníka ZŠ

Big Ben Club 3

Pre deti 3. ročníka ZŠ

Big Ben Club 4

Pre deti 4. ročníka ZŠ

Big Ben Club 5

Pre deti 5. ročníka ZŠ

Pozrite sa čo máme nové

Vyhodnotenie čitateľského programu Read your Way to Better English
Milí čitatelia LINGUA CREDO! Každý, kto v Lingua Credo prečítal knihu v angličtine, prispel svojím dielom k celkovému množstvu prečítaných slov. Každá kniha Oxford University Press totiž udáva toto číslo na obálke.  Po spočítaní sme prišli ku krásnemu číslu - 49 588 anglických...
Video projekty: Piataci a ich zvieratká
Piataci dokážu plynule porozprávať o svojom domácom zvieratku. Zaslúžia si pochvalu za odvahu, snahu a prácu, ktorú do týchto projektov vložili.  Chlapci som na vás pyšná!  Matej nafotil psíka a Lukáš vlastnoručne nakreslil svoje akvárium s rybičkami. Pripravili si texty v angličtine a...
Aj takto sa učíme po anglicky. Téma ovocie v kurze Prvácka angličtina nie je iba o drilovaní slovíčok a pomenúvaní obrázkov ovocia. Deti sa naučia slovnú zásobu v reálnej situácii - urbme si smoothie. Okrem samostatných slov používajú aj konverzáciu vo vetách: Can I have an orange and an apple...

 O nás