motivácia odbornosť dôvera

Bela IV. 6
Zvolen
96001
0911 422 828
eva.balazova@lingua-credo.sk

lingua credo

Príďte na ukážkové hodiny zdarma:

Cambridge Club FCE

25.9.2017 o 17.05

Hyde Park Club

21.9.2017 o 17.05

Stonehenge Club 1—začiatočníci

26.9.2017 o 17.05

Stonehenge Club 2—mierne  pokročilí

25.9.2017 o 18.15

Stonehenge Club 3—stredne pokročilí

25.9.2017 o 17.05

Oxford Club 1—prváci na SŠ

25.9.2017 o 15.55

 

 

 

 

 

 

Vitajte späť po prázdninách!

začiatok vyučovania v kurzoch 2017/18   -   od 25.9.2017

zápis - prihlášky online do 19.9.2017, 

kurzy pre dospelých do 30.9.2017

rozvrh 2017/18 

Radi Vám pomôžeme s výberom a poskytneme viac informácií na 0911 422 828.

 

Pozrite sa čo máme nové

PREČÍTALI SME PRVÚ KNIHU V ANGLIČTINE!
Naši 8-roční študenti prečítali svoju prvú knihu po anglicky. Je to veľký úspech a motivácia, veď angličtinu sa učia iba druhý rok a v škole sú iba druháci. Vďaka vydavateľstvu Oxford University Press za úžasné materiály pre deti. Hlavný hrdina Todd, chlapec vo veku detí, si číta komiks o...
Cambridge English Exams
Viete po anglicky? Super! A môžete to dokázať svojmu potenciálnemu zamestnávateľovi? Ešte lepšie! Cambridge English certifikát z anglického jazyka je aktuálne uznávaný až 20 000 organizáciami na celom svete zahŕňajúc nadnárodné spoločnosti aj zahraničné univerzity. Dnes 1 zo 4 ľudí...
Vyhodnotenie čitateľského programu Read your Way to Better English
Milí čitatelia LINGUA CREDO! Každý, kto v Lingua Credo prečítal knihu v angličtine, prispel svojím dielom k celkovému množstvu prečítaných slov. Každá kniha Oxford University Press totiž udáva toto číslo na obálke.  Po spočítaní sme prišli ku krásnemu číslu - 49 588 anglických...
Video projekty: Piataci a ich zvieratká
Piataci dokážu plynule porozprávať o svojom domácom zvieratku. Zaslúžia si pochvalu za odvahu, snahu a prácu, ktorú do týchto projektov vložili.  Chlapci som na vás pyšná!  Matej nafotil psíka a Lukáš vlastnoručne nakreslil svoje akvárium s rybičkami. Pripravili si texty v angličtine a...
Aj takto sa učíme po anglicky. Téma ovocie v kurze Prvácka angličtina nie je iba o drilovaní slovíčok a pomenúvaní obrázkov ovocia. Deti sa naučia slovnú zásobu v reálnej situácii - urbme si smoothie. Okrem samostatných slov používajú aj konverzáciu vo vetách: Can I have an orange and an apple...

 O nás